Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Východoslovenská rovina » turistika » miesto

Miesto, Východoslovenská rovina

Miesto v Východoslovenská rovina

V Východoslovenská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Východoslovenská rovina:, 1 z 17

Funduše, Záhumienky, Pastovník, Zemplínska Široka, sv. Michal, Pod záhradami, Na Pavlovskom chotári, osada Ortov, Briežky, Zápotockého, Blatné Revištia, Záhumienky, Močidlá, Halašto, Sídlisko Lúčna, Za Kyjovom, Kyjov, Malý Rakytovec, Na prievoze, Beša nad Latoricou, Kamene, Široký, Kucany, Jákov klin, Dlúha zem, Vavrinec, Čabinova lúka, Koravcina, Pod dolami, Pod Dušou ll., Zátonka, Panská tabla, Vinice, Hurki, Malé pole, Stretavka, Záhumienky, Lučkovce, Rydziny, Pod Trsteníkom, Hadadurky, Laškovský dvor, Kapustianky, Stredný zamer, V kapustiankach, Medveď, Kamen, Záhumienky, Záhumienky, Sokola, Sídlisko II, Myslina, Bukovina, Čemerné, Kriničky, Angi-mlyn, Kolónia, Véč, Kaštieľ, Fodorova hať

Miesto, Východoslovenská rovina:, 2 z 17

Dlhé, Pod Vyšovom, Strielky, Beržeň, Strilka, Dúbravy, Konopianky, Topolinky, Široké, Priekopy-Zvoničky, Na konci lazov, Zálesy, Kováčovo, Šibeňou, Dubinky, Mikše, Farský les, Pod dedinou, Medzi riečie, Hrun, Pažiť, Batovec II., Manov dvorec, Lúčne pole, Za železnicou, Zajgov, Nános, Krúžik, Povrazy, Prídavky, Kopanisko, Horné Lúky, Na Revickom, Pastierske, Veľké pole, Chrasť, Kolesárka, Kulč, Na hŕbkoch, Nižné zachrasťovo, Za vodu, Konopianky, Šandorovo, Od lesnianskej, Horné lúky, Za sopotom, Kapaný járok, Dielničky, Na kameni, Kropa, Dolný lán, Vyšné zachrasťovo, Na kozáku, Kadlubcovo, Na zadnych katastroch, Konopianky, Omláš, Nad úžľabinou, Jesenovec, Kúty

Miesto, Východoslovenská rovina:, 3 z 17

Hôrne hôrky, Horné lúky, Medzi jarkami, Horné lúky, Fejarváryho, Za zahradami, Za močiarom, Úzke, Kutovisko, Nános, Sklady, Kozia hora, Les, Pod Čeriakom, Osikový háj, Štrkové, Dolné lúky, Potôčky, Pri dvore, Kopček, Fajerváryho, Kažitov, Lieskovce, Ortáš, Prohovo, Medzi tajbou, Medzi dráhami, Malomaše, Stará lúka, Pod Udočom, Congov, Nad záhradami, Biednica, Šíp, Dĺžavky, Komanica, Kamenčovate, Bonišovský, Močiare, Ružanky, Kamene, Rikytice, Chránené vinice, Melónik, U stredných honov, Topoľany, Rikytice, Riedke, Čierťaš, Halaštov, Záružie, Repiská, Drážka, Na Lehotskom, Tably, Dlhý ker, Malé dÍžiny, Pšeničný hrb, Fukpart, Višenky

Miesto, Východoslovenská rovina:, 4 z 17

Jeseniky, Farské riadky, Za Slaným potokom, Šipky, Lúky, Dolné lúky, Horové, Dolná lúka, Zajačky, Pod močiarom, Niže ložínskej dráhy, Dlžavky, Medzi kanálmi, Lučica, Tabla, DÍžiny, Gazdovské lúky, Stav, Lúčky, Roskoš, Slaný potok, Laborečky, Liky, Kapustniky, Šipy, Čierne blatá, Na požiarisku, Kopec, Nová lúka a tŕnie, Hliník, Jeseníky, Moľvanské lúky, Batovec I., Siroke, Červený vrch, Čarnov, Diely, Záhumienky, Stračok, Gologiňáš, Hrun, Kozáreň, Stredný les, Nižné lúky, Lacakovo, Pod krivicou, Chrásť, Veterné piesky, Lukavec, Kamenná hora, Medzi žľabinami, Široká nad Lomami, Obecný trávnik, Široké Stredné, Biela voda, Rovnay, Ladarové, Hájik, Remíz, Široké od pastviska

Miesto, Východoslovenská rovina:, 5 z 17

Za mostom, Blatné, Vagovské, Havrančík, Závodovka, Hrnčiarske, Ortaš, Nevického, Stredný les, Bažantnica, Pri železnici, Za potôčkom, Pod Iljašovým, Dielnice, Lúky, Rovinky, Laščiky, Tovik, Piesčiny, Dubina, Mokriny, Rudné, Pobrežné, Nová parcela, Tablová sihoť, Lúky, Ladovec, Horné lúky, Úpaľ, Horenisko, Panské lúky, Pod Chrastom, Sokolov, Predná pláň, Kruhy, Káko, Povrazy, Konopianky, Druhé diely, Na povrazoch, Kapustianky, Dielnica, Šnicirka, Na majeri, Pod Jesenovcom, Trebišovské, Konopianky, Pasienok, Dielnice, Harangoš, Topoliny, Záhumienky, Kopčanka, Podzáhradie, Piesky, Za oblasťou, Bukovina, Agátová, Povrazy, Na Lomnici

Miesto, Východoslovenská rovina:, 6 z 17

Laz, Pod hlbokým, Záhrady, Lazy, Tov, Tably, Hrachovište, Veľka tabla, Lúky, Nové konce, Záhumienky, Hať, Predné diely, Ladocz, Konečné, Cisárske, Veľká čistina, Pri vechcovskej ceste, Dolu koncom, Ortáše, Velika part, Ciburovo, Újfalušiho lúka, Várdomb, Vrch, Píla, Žedene šikov, Husák, Halaštov, Vinica, Vrchoviny, Príval, Privlaka, Vyšný koniec, Konopiská, Zákľuky, Nad senderovou debrou, Školské, Mertuchy, Pod Stavom, Lomy, Za brezinou, Pod šibenicou, Viničky, Dubinky, Záhumienky, Krivica, Pastovník, Ortáš, Pri lazoch, Veľký les, Dubina, Mlynica, Bačavy, Klíny, Gašparova lúka, Na dlhých, Stredný klin, Pažiť, Hony

Miesto, Východoslovenská rovina:, 7 z 17

Obecné lúčky, Piesčiny, Lopaty, Za brázdu, Záhumienky, Za Palinkom, Gejzov majer, Za vodou, Grúne, Potočné, Kliny, Nad hlbokou cestou, Dubiny, Sedlo, Široké, Lúčky, Červený dvor, Les, Krivica, Ferovo, Radostiny, Sačurovské, Čertez, Žiarovnica, Lúčky, Od želiarskeho, Polovice, Doliny, Pod brezinami, Lazčíky, Hnojisko, Hrunky, Rúbane, Vnútorný les, Pláne, Medzi jarkami, Podlesie, Veľká lúka, Hrabiny, Kopanec, Krátky, Dĺžiny, Nové pastvisko, Poľské, Pri ortášoch, Ortáše, Komárov, Budonka, Dlhé zeme, Lomnica, Tretia lúka, Brehy, Drienovec, Konopianky, Polianka, Iliašovo, Dolina, Kaštielske lúky, Planina, Čonkáš

Miesto, Východoslovenská rovina:, 8 z 17

Dubina nad baňou, Rady, Tŕnište, Kapustníky, Záhumienky, Druhá lúka, Uhly, Na doline, Vrbiny, Hôrky, Vršok, Dolné záhumnie, Zadné zahumienky, Na Sačurovskom, Kaky, Velika, Vyšné Nemecké, Véčo, Brežné, Lúčky, Vrbiny, Krivá, Zahumnie, Klenovčík, Zadné lúky, Mlynský grúň, Háj, Prvy Hon, Studinky, Dodatky, Brezina, Háj, Konopianky, Grúne, Pramený vrch, Pastvisko, Pod majerom, Cintorínske, Pod šibeničkami, Dubina, Za vrbinami, Krátke, Moľva, Klanárka, Konopianky, Hamre, Pastviská, Mokriny, Plán, Borsučia diera, Pažiť, Ortaše, Terecky, Jarky, Ostročky, Okrajky, Šibenský hrún, Dielnice, Mlynisko, Záhradky

Miesto, Východoslovenská rovina:, 9 z 17

Konča Bratlin, Komárov, Prúty, Pustina, Húšťavky, Smriečky, Bocianovce, Konopnice, Na orosce, Krinicovo, Ortáše, Pod polovicami, Púštiny, Horné záhumnie, Žedene, Pasienky, Breziny, Kablikoše, Krivá dolina, Horná lúka, Záhumienky, Jarkové, Dlhé, Ung, Na hrune, Kouce, Baľoška, Farmovo, Pasca, Pod Brehy, Kolo moscička, Hloziny, Viničky, Záhumienky, Koncové, Parlagy, Tahyňa, Pastovník, Na panské, Údoč, Hájik, Medzi cestami, Nickyné, Mokraď, Briežtek, Krivuľa, Lapoš rovina, Drieňovec, Senderova debra, Rybničné, Kapolna, Čierna voda, Nový les, Malý les, Na hrune, Klíčovce, Šihoť, Komárovské, Korelovo, Za pot"čkom

Miesto, Východoslovenská rovina:, 10 z 17

Stredné, Na červenej ceste, Pastvisko, Koncové, Siance, Lesík, Kolo jarku, Na doline, Dubina, Kratiny, Kostolný rád, Biely piesok, Kaky, Na hrunku, Pažica, Medzikorytie, Hákové jazero, Stredný hon, Batkov, Jaklové, Pod dolinami, Potôčik, Sredný hon, Ladarove, Krajné lúky, Vegešky, Za hradoviskom, Pastvisko, Sekera, Maťovce, Na Bačku, Za drieňovcom, Liget, Breh, Semerka, Nova parcelačka, Biela hora, Dlhé, Kanáše, Konopište, Vinice, Sačurovský klin, Topoľ, Pod senderom, Kamenná, Medzi drahami, Dubíky, Člnkové, Koniec lúk, Lúky, Nechovo, Za hradoviskom, Záhumienky, Pálinčie, Okolo studne, Dolné lúky, Čejma, Lany, Trakanský klin, Dlhé sklady

Miesto, Východoslovenská rovina:, 11 z 17

Patajčino, Vajkovské, Vyšný zámer, Za rybnickou dráhou, Hrabov, Sirmajky, Pod hrunkom, Chotarske, Jazerné, Stádlo, Tabla, Bankova, Tovik, Salaška, Táborisko, Kolo Hajova, Hať, Abráň, Mokriny, Šakadik, Nad jarkom, Pánska tabla, K novej cest, Kavorky, Šuňanský grúň, Pod Tarnavou, Na rúbani, Jaseňov, Pri Mastnej, Vyšné Povrazy, Planá, Pod brezinou, Dolné konopianky, Kamenný kút, Dodatky, Pod kútom, Hrunky, Na doline, Pod horou, Kráľov klín, Galová, Pňov, Súhrady, Ortáše, Pod ovosníkom, Stredne, Ostrovník, Dolné lúky, Hradeník, Stredné rákosie, Rakataš, Stavenec, Dlžiny, Paseka, Horné lúky, Krúteník, Poľana, Viničky, Krivá, Mitračská studňa

Miesto, Východoslovenská rovina:, 12 z 17

Jalova, Hrebeno, Gatraviky, Nová lúka, Dlhe nivy, Konopianky, Pastovník, Kapustnice, Mitračska studňa, Vyšné konopianky, Za hrunom, Tomčanka, Zadné lúky, Grunova, Kočík, Vinohrady, Revišský kanál, Les, Lopáre, Pod Egrešom, Urbárske, Majer, Močiar, Na hore, Pažiť, Ortáše, Bendov laz, Benkova, Banov, Horný pasienok, Gangov, Horný les, Lotatný, Šlouk, Lúky, Pod bukovinou, Jerna, Ruské hnivy, Záhumienky, Topoľa, Klinište, Mihanta, Čistiny, Úboč, Čičarovský les, Zaživný hon, Delnica, Stredná, Za močidlom, Bridličné, Ohrady, Štefanov, Nová pastva, Čonkáš, Pod lúčkami, Za potočkom, Paseky, Brežky, Obrazné, Kurací breh

Miesto, Východoslovenská rovina:, 13 z 17

Olšiny, Berek, Zahumienky, Magazín, Bučina, Okrúhle, Osičie, Obecná lúka, Planá, Lesík, Zahumienky I., Okrúhle, Ihrište, Cierny laz, Dolu koncom, Zahumienky II., Vyšný dobík, Veľké pole, Lazík, Hradová, Olšianky, Konopianky, Predné lúky, Dlžiny, Horné lúky, Dzelnice, Ostredok, Pažiť, Pod plavom, Pod baňou, Na planach, Záluky, Piesčiny, Bešanský les, Stredný dubík, Remetské lúky, Utove, Pod Dubinou, Dreviny, Pasienkové, Veľký Benčík, Nižné rákosie, Bašta, Čierna, Pod kamennou studňou, Trhovisko, Krivé, Topoľnica, Veľké dlhé, Potočok, Panský les, Lazčíky, Agátový vrch, Čertová, Dlhé zeme, Pod Jaseňovom, Vyše lazu, Jazero, Dolné lúky, Pastviska

Miesto, Východoslovenská rovina:, 14 z 17

Kosienky, Veterné, Pod ovosniskom, Klinak, Starý Hrabov, Durianky, Mogoš, Ulice, Dlhé, U Paškove, Hony pri Vraniku, Trnava, Veľký les, Včeláre, Topoliny, Dlhé nohy, Líščia diera, Čierna voda, Studničné, Močiare, Kvašná studňa, Záhumienky východné, Medzi hôrkami, Hore koncom, Nižné Nemecké, Pod záhradami, Hrádza, Psare, Šlóg, Dlhé, Záhumienky, Od zavadského chotára, Lúčka, Na Majeri, Lúčny výhon dva korce, Vysoká majva, Dlhé konopianky, Lopaty, Tri Korcovky, Močiar, Lazničky, Blatco, Paseky, Mokčia lávka, Marcinky, Záhumienky, Tably, Starý laz, Šíp, Diely, Pažitište, Háj, Hlinisko, Pri kľačanskej ceste, Jarčok, Vyšné osudie, Antolház, Fekišovský pešník, Kolovo, Dolinaš

Miesto, Východoslovenská rovina:, 15 z 17

Nad Lániskami, Kopec, Šibeničný vŕšok, Hačiší les, Stredný hon, Rybník, Diel, Horná lúka, Dĺžiny, Konopiská, Gočov, Vyšný hon, Hnojnica, Plošňa, Víťaz, Nižné záhumienky, Kokindavky, Lúky, Bystric lúka, Dubina, Močiar, Fekišovo, Krivy, Gajdoš, Pasienky, Ružové, Panské lesy, Hačiši, Ortáše, Pridatky, Rovné, Durianisko, Vápa, Haj, Široké brázdy, Pod brezou, Kamene, Biely jarok, Hruščiny, Moľva, Klin, Krížne, Kolo honka, Za jarkom, Hideška, Podarky, Remence, Pusté, Noviny- močare, Dlhé zeme, Močiar, Čade, Komanice, Lazište k jarku, Egrés, Hrabinky, Studnička, Žihlavník, Prameň, Na Ortu

Miesto, Východoslovenská rovina:, 16 z 17

Durany, Pod jablonkami, Za aľkou, Peniažtek, Slatiny, Bacovna, Horné lúky, Horúce, Sironka, Jarky, Pod Bajany, Hrachovisko, Pacisky zadné, Hačiší lúka, Prútie, Rybník, Viničky, Svetláková, Za záhradou, Náklo, Urbárske záhrady, Hradisko, Dolu koncom, Hradské, Olšiny, Za hrunom, Hlinisko, Katastre nize hradskej, Mazarov kút, Húština, Na Petrovskom, Na tehelni, Div z hrada, Valy, Pažiť, Rajcianka, Olšina, Ričiov, Dolina, Kúty, Ľadoveň, Niže hradskej, Pod lesom, Breziny, Záhumienky západné, Vyhliadka, Stavík, Husacie močidlo, Vyšné Konopnice, Kýpeť, Veľká lúka, Krivuľa, Ciganske, Mikločka, Pacisky stredné, Nižné osudie, Prošanky, Vápeniky, Pod ďaľkovu, Rybníky

Miesto, Východoslovenská rovina:, 17 z 17

Dolinka, Maľva, Finčické, Kapustníky, Breziny, Za riekou, Topoľové, Zahumienky, Zverník, Predná sakalka, Koroškonské, Dolný hon, Benišrad, Jasenisko, Pod lesom, Patanovec, Cintorinske, Pacisky predné, Horné konopianky, Perečinské pole, Šíp, Riava, Burina, Kuchársky chliev, Sejkovský kút, Malé dlhé, Panský les, Polovice, Duša, Pisková, Za pažiťou, Vyšná širiava, Predná rafajka, Veľký les, Stredné konopianky, Pri cigánoch, Veľké lúky, Nižný dubík, Hrachov, Nižná širiava

Podobné, Východoslovenská rovina:

3120x turistika, 2903x miesto, 104x strom, 33x turistické informácie, 17x chranený strom, 14x prístrešok, altánok, 11x orientačný bod, 10x studňa, 7x ohnisko, 6x poľovnícky posed, 5x orientačná mapa, 4x miesto na piknik, 3x komín, 2x atrakcia, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Východoslovenská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://vychodoslovenska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.