Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Východoslovenská rovina » turistika » miesto

Miesto, Východoslovenská rovina

Miesto v Východoslovenská rovina

V Východoslovenská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Východoslovenská rovina:, 1 z 17

Funduše, Záhumienky, Pastovník, sv. Michal, Zemplínska Široka, Pod záhradami, Na Pavlovskom chotári, osada Ortov, Briežky, Zápotockého, Angi-mlyn, Blatné Revištia, Záhumienky, Močidlá, Halašto, Sídlisko Lúčna, Za Kyjovom, Kyjov, Malý Rakytovec, Na prievoze, Beša nad Latoricou, Kamene, Široký, Jákov klin, Dlúha zem, Kucany, Koravcina, Pod dolami, Horné záhumienky, Vavrinec, Čabinova lúka, Pod Dušou ll., Hurki, Panská tabla, Zátonka, Vinice, Konťoška, Stretavka, Malé pole, Záhumienky, Lučkovce, Rydziny, Stredný zamer, Hadadurky, Medveď, Pod Trsteníkom, Kapustianky, Laškovský dvor, V kapustiankach, Kamen, Záhumienky, Sokola, Sídlisko II, Záhumienky, Myslina, Čemerné, Bukovina, Kapolna, Kriničky, Kolónia

Miesto, Východoslovenská rovina:, 2 z 17

Véč, Záhumnie, Záhradné, Kaštieľ, Fodorova hať, Dúbravy, Priekopy-Zvoničky, Na konci lazov, Strielky, Široké, Topolinky, Pod Vyšovom, Strilka, Beržeň, Dlhé, Konopianky, Šibeňou, Zálesy, Dubinky, Kováčovo, Mikše, Farský les, Medzi riečie, Pod dedinou, Kolesárka, Fajerváryho, Les, Ortáš, Lúčne pole, Od lesnianskej, Kopanisko, Na kozáku, Kúty, Prohovo, Kutovisko, Horné lúky, Prídavky, Na zadnych katastroch, Nános, Krúžik, Hrun, Dolný lán, Omláš, Na hŕbkoch, Kropa, Medzi jarkami, Kažitov, Horné lúky, Úzke, Horné lúky, Nižné zachrasťovo, Horné Lúky, Pastierske, Zajgov, Jesenovec, Za zahradami, Konopianky, Sklady, Šandorovo, Pri dvore

Miesto, Východoslovenská rovina:, 3 z 17

Hôrne hôrky, Kozia hora, Batovec II., Nad úžľabinou, Chrasť, Kadlubcovo, Potôčky, Dielničky, Štrkové, Za sopotom, Medzi tajbou, Kopček, Nános, Povrazy, Za močiarom, Manov dvorec, Osikový háj, Veľké pole, Pažiť, Lieskovce, Za železnicou, Kapaný járok, Kulč, Za vodu, Pod Čeriakom, Konopianky, Vyšné zachrasťovo, Na Revickom, Dolné lúky, Medzi dráhami, Fejarváryho, Na kameni, Melónik, Stredný les, Liky, Stav, Kamenčovate, Hrun, Kapustniky, Kozáreň, Fukpart, Gazdovské lúky, Jeseniky, Pšeničný hrb, Rikytice, U stredných honov, Čarnov, Dlhý ker, Riedke, Laborečky, Stračok, Ružanky, Biednica, Rikytice, Congov, Siroke, Moľvanské lúky, Dlžavky, Medzi žľabinami, Čierne blatá

Miesto, Východoslovenská rovina:, 4 z 17

Diely, Šíp, Na Lehotskom, Lúky, Lučica, Lacakovo, Jeseníky, Batovec I., Záružie, Nižné lúky, Tably, Roskoš, Šipy, Tabla, Dolná lúka, Malomaše, Pod krivicou, Gologiňáš, Repiská, Topoľany, Veterné piesky, Farské riadky, Bonišovský, Kopec, Drážka, Chránené vinice, Komanica, Stará lúka, Nad záhradami, Nová lúka a tŕnie, Záhumienky, Lúčky, Medzi kanálmi, Halaštov, Za Slaným potokom, Dolné lúky, Močiare, Na požiarisku, Niže ložínskej dráhy, Kamenná hora, Malé dÍžiny, Čierťaš, Višenky, Slaný potok, Hliník, DÍžiny, Chrásť, Pod Udočom, Šipky, Pod močiarom, Červený vrch, Dĺžavky, Horové, Lukavec, Zajačky, Kamene, Žedene šikov, Hrabiny, Žiarovnica, Za potôčkom

Miesto, Východoslovenská rovina:, 5 z 17

Pri vechcovskej ceste, Hrnčiarske, Stredný klin, Pri lazoch, Konopianky, Píla, Za brezinou, Lúky, Pastovník, Bukovina, Nové pastvisko, Záhumienky, Gejzov majer, Hony, Pod hlbokým, Pod Iljašovým, Zákľuky, Bažantnica, Pod Jesenovcom, Školské, Várdomb, Dielnice, Za oblasťou, Pri železnici, Lúčky, Ladovec, Gašparova lúka, Krátky, Klíny, Stredný les, Nevického, Za Palinkom, Bačavy, Tablová sihoť, Dĺžiny, Za brázdu, Halaštov, Úpaľ, Ortáše, Medzi jarkami, Povrazy, Dubina, Konopiská, Pod Stavom, Ferovo, Rudné, Podzáhradie, Kopanec, Druhé diely, Pod Chrastom, Hrachovište, Mokriny, Kopčanka, Záhrady, Sedlo, Hrunky, Konečné, Privlaka, Pobrežné, Horenisko

Miesto, Východoslovenská rovina:, 6 z 17

Na povrazoch, Komárov, Polovice, Kapustianky, Vagovské, Lopaty, Na majeri, Za mostom, Poľské, Budonka, Ortáše, Hájik, Radostiny, Mertuchy, Vyšný koniec, Velika part, Záhumienky, Panské lúky, Ortaš, Káko, Za vodou, Veľká lúka, Príval, Na Lomnici, Lúky, Sačurovské, Krivica, Nové konce, Nová parcela, Piesky, Rúbane, Veľká čistina, Agátová, Lúčky, Pri ortášoch, Na dlhých, Rovnay, Dubina, Obecný trávnik, Obecné lúčky, Dubiny, Tovik, Lazčíky, Podlesie, Široká nad Lomami, Rovinky, Trebišovské, Povrazy, Veľka tabla, Dubinky, Predné diely, Laz, Harangoš, Veľký les, Pod brezinami, Vrch, Krivica, Šnicirka, Topoliny, Predná pláň

Miesto, Východoslovenská rovina:, 7 z 17

Dolu koncom, Biela voda, Havrančík, Ortáš, Hať, Sokolov, Záhumienky, Čertez, Laščiky, Pažiť, Hnojisko, Lomy, Pláne, Dielnica, Grúne, Široké Stredné, Nad senderovou debrou, Záhumienky, Husák, Kruhy, Vnútorný les, Remíz, Tably, Ladarové, Viničky, Piesčiny, Doliny, Lazy, Vrchoviny, Mlynica, Pasienok, Ciburovo, Kliny, Piesčiny, Les, Tov, Od želiarskeho, Široké od pastviska, Dielnice, Potočné, Závodovka, Nad hlbokou cestou, Vinica, Červený dvor, Újfalušiho lúka, Blatné, Pod šibenicou, Ladocz, Konopianky, Cisárske, Široké, Horné lúky, Lúky, Ung, Grúne, Na hrune, Brehy, Klanárka, Na červenej ceste, Rady

Miesto, Východoslovenská rovina:, 8 z 17

Konopianky, Vyšné Nemecké, Húšťavky, Mokraď, Terecky, Dubina nad baňou, Hloziny, Senderova debra, Kolo moscička, Farmovo, Medzi cestami, Malý les, Pod Brehy, Borsučia diera, Iliašovo, Za pot"čkom, Plán, Dodatky, Pastvisko, Záhumienky, Pasienky, Studinky, Mlynský grúň, Pažiť, Kapustníky, Háj, Uhly, Ortáše, Na panské, Údoč, Stredné, Kaštielske lúky, Šibenský hrún, Pastviská, Cintorínske, Lesík, Pasca, Dlhé, Komárov, Prúty, Šihoť, Lapoš rovina, Moľva, Jarkové, Krivá dolina, Drieňovec, Krinicovo, Hôrky, Dielnice, Konopianky, Na hrune, Pustina, Koncové, Ortaše, Horná lúka, Dolné záhumnie, Tahyňa, Pod polovicami, Horné záhumnie, Prvy Hon

Miesto, Východoslovenská rovina:, 9 z 17

Dlhé zeme, Velika, Smriečky, Čierna voda, Na doline, Planina, Mlynisko, Klenovčík, Briežtek, Vrbiny, Brezina, Breziny, Kablikoše, Komárovské, Viničky, Pod šibeničkami, Dubina, Čonkáš, Na Sačurovskom, Baľoška, Záhumienky, Konopnice, Polianka, Parlagy, Pastvisko, Okrajky, Kouce, Jarky, Krivá, Krivuľa, Klíčovce, Druhá lúka, Hájik, Vrbiny, Krátke, Zadné zahumienky, Nový les, Véčo, Tŕnište, Konča Bratlin, Korelovo, Brežné, Siance, Lúčky, Kaky, Koncové, Na orosce, Bocianovce, Tretia lúka, Lomnica, Vršok, Drienovec, Mokriny, Rybničné, Púštiny, Žedene, Zahumnie, Záhumienky, Pod majerom, Pastovník

Miesto, Východoslovenská rovina:, 10 z 17

Nickyné, Zadné lúky, Háj, Pramený vrch, Ostročky, Dolina, Hamre, Za vrbinami, Konopianky, Záhradky, Pažica, Pálinčie, Lany, Kamenná, Za hradoviskom, Sekera, Biela hora, Vyšný zámer, Batkov, Vinice, Medzikorytie, Koniec lúk, Čejma, Kolo jarku, Patajčino, Jaklové, Dubina, Liget, Člnkové, Okolo studne, Za rybnickou dráhou, Záhumienky, Potôčik, Dolné lúky, Breh, Na hrunku, Za hradoviskom, Pastvisko, Na doline, Maťovce, Na Bačku, Sačurovský klin, Kratiny, Topoľ, Lúky, Dlhé sklady, Vajkovské, Kanáše, Trakanský klin, Ladarove, Semerka, Konopište, Biely piesok, Nechovo, Dlhé, Hákové jazero, Nova parcelačka, Vegešky, Kostolný rád, Sredný hon

Miesto, Východoslovenská rovina:, 11 z 17

Kaky, Medzi drahami, Dubíky, Pod senderom, Stredný hon, Krajné lúky, Za drieňovcom, Pod dolinami, Pod ovosníkom, Urbárske, Olšiny, Lazík, Mitračská studňa, Lopáre, Kapustnice, Tomčanka, Poľana, Zahumienky II., Horné lúky, Hať, Lúky, Dolu koncom, Ihrište, Stredný dubík, Banov, Topoľa, Klinište, Krúteník, Dodatky, Sirmajky, Remetské lúky, Nová pastva, Ohrady, Okrúhle, Kurací breh, Dlžiny, Abráň, Pod hrunkom, Pod Tarnavou, Utove, Čičarovský les, Čierny laz, Delnica, Bankova, Kavorky, Brežky, Štefanov, Piesčiny, Horný pasienok, Predné lúky, Pri Mastnej, Kočík, Planá, Kráľov klín, Tabla, Hrabov, Pánska tabla, Močiar, Záluky, Kamenný kút

Miesto, Východoslovenská rovina:, 12 z 17

Hrunky, Salaška, Pažiť, Jazerné, Pod Egrešom, Rakataš, Pastovník, Magazín, Pod plavom, Šakadik, Nad jarkom, Veľké pole, Pod lúčkami, K novej cest, Pňov, Pod kútom, Šlouk, Stredné rákosie, Ostrovník, Kolo Hajova, Pažiť, Dolné lúky, Šuňanský grúň, Dzelnice, Na doline, Dolné konopianky, Krivá, Súhrady, Jalova, Lotatný, Galová, Chotarske, Pod baňou, Majer, Jaseňov, Na rúbani, Vyšné Povrazy, Úboč, Benkova, Zahumienky, Mokriny, Revišský kanál, Gangov, Planá, Horný les, Bendov laz, Táborisko, Vinohrady, Hrebeno, Paseky, Dlhe nivy, Nová lúka, Les, Tovik, Gatraviky, Obecná lúka, Mihanta, Pod horou, Konopianky, Čistiny

Miesto, Východoslovenská rovina:, 13 z 17

Stavenec, Obrazné, Čonkáš, Lesík, Pod bukovinou, Ortáše, Stredne, Olšianky, Grunova, Zadné lúky, Vyšný dobík, Za močidlom, Jerna, Paseka, Horné lúky, Za hrunom, Stádlo, Hradová, Záhumienky, Za potočkom, Berek, Konopianky, Bridličné, Na hore, Zahumienky I., Osičie, Okrúhle, Pod brezinou, Vyšné konopianky, Na planach, Dlžiny, Bučina, Mitračska studňa, Ruské hnivy, Viničky, Stredná, Bešanský les, Zaživný hon, Hradeník, Ortáše, Ostredok, Starý Hrabov, Dlhé zeme, Lúčny výhon dva korce, U Paškove, Topoľnica, Mogoš, Hačiší les, Peniažtek, Pridatky, Hore koncom, Diel, Bašta, Hlinisko, Šibeničný vŕšok, Prameň, Panský les, Veľký les, Konopiská, Jarky

Miesto, Východoslovenská rovina:, 14 z 17

Dlhé nohy, Vysoká majva, Nižné rákosie, Agátový vrch, Široké brázdy, Tri Korcovky, Horná lúka, Lazište k jarku, Žihlavník, Diely, Kamene, Dolné lúky, Za jarkom, Hrabinky, Stredný hon, Za aľkou, Psare, Bacovna, Pod záhradami, Paseky, Slatiny, Močiar, Sironka, Krivé, Rybník, Bystric lúka, Biely jarok, Kokindavky, Hrachovisko, Dubina, Čierna voda, Antolház, Pri kľačanskej ceste, Háj, Gajdoš, Hačiši, Víťaz, Lúky, Pod Dubinou, Durany, Záhumienky, Mokčia lávka, Hnojnica, Krivy, Marcinky, Hony pri Vraniku, Podarky, Nad Lániskami, Kvašná studňa, Dĺžiny, Medzi hôrkami, Vyšný hon, Klinak, Čade, Lopaty, Krížne, Studnička, Topoliny, Na Majeri, Dlhé

Miesto, Východoslovenská rovina:, 15 z 17

Na Ortu, Líščia diera, Nižné Nemecké, Pod brezou, Močiare, Remence, Jazero, Panské lesy, Ortáše, Pasienkové, Nižné záhumienky, Šlóg, Pod ovosniskom, Čertová, Hideška, Od zavadského chotára, Dlhé konopianky, Haj, Dlhé zeme, Trnava, Dreviny, Ulice, Egrés, Vyšné osudie, Komanice, Trhovisko, Včeláre, Ružové, Šíp, Veľký Benčík, Pastviska, Pod Bajany, Kopec, Záhumienky, Moľva, Pod kamennou studňou, Tably, Lúčka, Kolovo, Jarčok, Potočok, Lazčíky, Horné lúky, Fekišovo, Studničné, Vyše lazu, Klin, Veľké dlhé, Durianky, Plošňa, Záhumienky východné, Hrádza, Kosienky, Dlhé, Starý laz, Pod Jaseňovom, Durianisko, Hruščiny, Gočov, Rovné

Miesto, Východoslovenská rovina:, 16 z 17

Horúce, Čierna, Fekišovský pešník, Kolo honka, Močiar, Blatco, Noviny- močare, Močiar, Pasienky, Vápa, Dolinaš, Pod jablonkami, Veterné, Lazničky, Pažitište, Pusté, Duša, Riava, Predná rafajka, Benišrad, Vyšná širiava, Topoľové, Na ortáši, Mikločka, Svetláková, Predná sakalka, Kúty, Náklo, Vápeniky, Za cestou, Rajcianka, Pacisky stredné, Pacisky zadné, Div z hrada, Patanovec, Záhumienky západné, Pri cigánoch, Veľká lúka, Breziny, Kýpeť, Pod Kyjovom, Dolu koncom, Šíp, Zverník, Pod Topoliny, Kapustníky, Ľadoveň, Stavík, Za riekou, Na Petrovskom, Veľké lúky, Malé dlhé, Veterníky, Dolná tabla, Maľva, Tehliny, Jarkove, Horné konopianky, Rybníky, Urbárske záhrady

Miesto, Východoslovenská rovina:, 17 z 17

Hlinisko, Krivula, Cintorinske, Pod ďaľkovu, Sejkovský kút, Hačiší lúka, Za pažiťou, Zahumienky, Mazarov kút, Jasenisko, Lapina, Niže hradskej, Vyšný močiar, Pažiť, Burina, Nižné osudie, Olšina, Prútie, Stredné konopianky, Prošanky, Vyhliadka, Pod lesom, Kuchársky chliev, Olšiny, Hradské, Hradisko, Za hrunom, Valy, Katastre nize hradskej, Blatá i panské polia, Finčické, Nižný dubík, Rybník, Vyšné Konopnice, Polovice, Ciganske, Dolina, Dolinka, Húština, Koroškonské

Podobné, Východoslovenská rovina:

3137x turistika, 2903x miesto, 120x strom, 33x turistické informácie, 17x chranený strom, 14x prístrešok, altánok, 11x orientačný bod, 10x studňa, 7x ohnisko, 6x poľovnícky posed, 5x orientačná mapa, 4x miesto na piknik, 3x komín, 2x atrakcia, 2x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Východoslovenská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://vychodoslovenska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.