Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Východoslovenská rovina » turistika » miesto

Miesto, Východoslovenská rovina

Miesto v Východoslovenská rovina

V Východoslovenská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Východoslovenská rovina:, 1 z 17

Funduše, Záhumienky, Pastovník, Zemplínska Široka, sv. Michal, Pod záhradami, Na Pavlovskom chotári, osada Ortov, Briežky, Zápotockého, Blatné Revištia, Záhumienky, Močidlá, Sídlisko Lúčna, Halašto, Kyjov, Za Kyjovom, Malý Rakytovec, Na prievoze, Beša nad Latoricou, Kamene, Široký, Dlúha zem, Kucany, Jákov klin, Pod Dušou ll., Vinice, Vavrinec, Zátonka, Čabinova lúka, Hurki, Pod dolami, Panská tabla, Koravcina, Horné záhumienky, Stretavka, Malé pole, Konťoška, Rydziny, Záhumienky, Lučkovce, Medveď, Pod Trsteníkom, Kamen, Stredný zamer, Hadadurky, Laškovský dvor, V kapustiankach, Kapustianky, Záhumienky, Sídlisko II, Sokola, Záhumienky, Myslina, Čemerné, Kapolna, Bukovina, Kriničky, Angi-mlyn, Kolónia

Miesto, Východoslovenská rovina:, 2 z 17

Véč, Záhumnie, Záhradné, Kaštieľ, Fodorova hať, Dúbravy, Strielky, Topolinky, Široké, Strilka, Beržeň, Pod Vyšovom, Dlhé, Priekopy-Zvoničky, Konopianky, Na konci lazov, Dubinky, Šibeňou, Kováčovo, Zálesy, Mikše, Farský les, Pod dedinou, Medzi riečie, Kozia hora, Potôčky, Manov dvorec, Úzke, Na kozáku, Horné lúky, Hôrne hôrky, Batovec II., Dolný lán, Nános, Na kameni, Fajerváryho, Dolné lúky, Chrasť, Kutovisko, Kopček, Pastierske, Jesenovec, Dielničky, Za sopotom, Osikový háj, Fejarváryho, Povrazy, Nános, Na hŕbkoch, Kolesárka, Štrkové, Nad úžľabinou, Nižné zachrasťovo, Kopanisko, Kažitov, Na zadnych katastroch, Konopianky, Hrun, Kúty, Medzi jarkami

Miesto, Východoslovenská rovina:, 3 z 17

Ortáš, Zajgov, Lieskovce, Kadlubcovo, Pod Čeriakom, Za železnicou, Kulč, Za vodu, Za močiarom, Horné Lúky, Vyšné zachrasťovo, Horné lúky, Na Revickom, Horné lúky, Za zahradami, Prídavky, Sklady, Kropa, Pažiť, Medzi tajbou, Krúžik, Prohovo, Pri dvore, Od lesnianskej, Kapaný járok, Lúčne pole, Šandorovo, Les, Omláš, Medzi dráhami, Veľké pole, Konopianky, Červený vrch, Hliník, Kamenná hora, Chrásť, Stav, Diely, Horové, Medzi žľabinami, Medzi kanálmi, Melónik, Niže ložínskej dráhy, Rikytice, Malomaše, Dlžavky, Roskoš, Kamenčovate, Moľvanské lúky, Čarnov, Farské riadky, Halaštov, Tabla, Lukavec, Riedke, Pod Udočom, Topoľany, Nová lúka a tŕnie, Zajačky, Pod krivicou

Miesto, Východoslovenská rovina:, 4 z 17

Šipy, Congov, Kapustniky, Liky, Šíp, Dlhý ker, Močiare, Dolná lúka, Višenky, Gazdovské lúky, Dĺžavky, Čierne blatá, U stredných honov, Bonišovský, Lacakovo, Jeseniky, Rikytice, Hrun, Čierťaš, Laborečky, Na Lehotskom, Tably, Ružanky, Za Slaným potokom, Gologiňáš, Komanica, Stará lúka, Jeseníky, DÍžiny, Záhumienky, Kamene, Slaný potok, Chránené vinice, Šipky, Záružie, Dolné lúky, Batovec I., Pšeničný hrb, Repiská, Malé dÍžiny, Kopec, Siroke, Biednica, Stračok, Pod močiarom, Drážka, Nižné lúky, Lúky, Na požiarisku, Lučica, Stredný les, Kozáreň, Fukpart, Veterné piesky, Lúčky, Nad záhradami, Konopianky, Gašparova lúka, Bažantnica, Mokriny

Miesto, Východoslovenská rovina:, 5 z 17

Dolu koncom, Stredný les, Gejzov majer, Les, Zákľuky, Potočné, Široké Stredné, Laščiky, Druhé diely, Pod Jesenovcom, Tablová sihoť, Biela voda, Hrunky, Várdomb, Dubina, Újfalušiho lúka, Podlesie, Veľký les, Cisárske, Stredný klin, Lúky, Medzi jarkami, Nové pastvisko, Pláne, Pod Iljašovým, Kruhy, Budonka, Za potôčkom, Červený dvor, Dubiny, Na Lomnici, Sokolov, Školské, Záhumienky, Horenisko, Záhumienky, Pažiť, Mertuchy, Remíz, Predná pláň, Pod Chrastom, Kopčanka, Piesky, Pobrežné, Pod Stavom, Poľské, Rovinky, Obecné lúčky, Pod hlbokým, Káko, Havrančík, Ortaš, Kapustianky, Lúčky, Pri vechcovskej ceste, Povrazy, Povrazy, Vinica, Šnicirka, Závodovka

Miesto, Východoslovenská rovina:, 6 z 17

Ciburovo, Vyšný koniec, Lopaty, Pod brezinami, Krátky, Žiarovnica, Ladovec, Vnútorný les, Široké od pastviska, Tovik, Radostiny, Lúky, Nová parcela, Nad senderovou debrou, Záhumienky, Veľká lúka, Veľka tabla, Čertez, Piesčiny, Nevického, Dĺžiny, Vrchoviny, Doliny, Grúne, Lúky, Piesčiny, Bukovina, Nad hlbokou cestou, Predné diely, Dubina, Kopanec, Na majeri, Nové konce, Horné lúky, Hájik, Pasienok, Vrch, Rúbane, Široké, Klíny, Topoliny, Hrachovište, Bačavy, Trebišovské, Velika part, Lazčíky, Za brezinou, Hať, Pri železnici, Záhrady, Konopianky, Hrnčiarske, Žedene šikov, Úpaľ, Obecný trávnik, Ladocz, Pastovník, Od želiarskeho, Halaštov, Agátová

Miesto, Východoslovenská rovina:, 7 z 17

Za brázdu, Pod šibenicou, Lúčky, Tably, Dielnice, Sačurovské, Mlynica, Polovice, Hrabiny, Hnojisko, Lomy, Kliny, Za Palinkom, Hony, Krivica, Ortáše, Rudné, Vagovské, Tov, Pri ortášoch, Široká nad Lomami, Rovnay, Na dlhých, Ferovo, Blatné, Sedlo, Konopiská, Komárov, Konečné, Krivica, Viničky, Harangoš, Dubinky, Ortáš, Záhumienky, Príval, Na povrazoch, Privlaka, Pri lazoch, Laz, Panské lúky, Za vodou, Ortáše, Dielnice, Podzáhradie, Dielnica, Píla, Ladarové, Za mostom, Lazy, Za oblasťou, Husák, Veľká čistina, Zahumnie, Údoč, Čonkáš, Kolo moscička, Kapustníky, Bocianovce, Nickyné

Miesto, Východoslovenská rovina:, 8 z 17

Zadné zahumienky, Véčo, Pod Brehy, Jarkové, Šihoť, Borsučia diera, Tahyňa, Dielnice, Lapoš rovina, Nový les, Dlhé, Mokriny, Studinky, Háj, Pastvisko, Dolina, Pastviská, Klanárka, Dodatky, Mlynisko, Za vrbinami, Viničky, Krivá dolina, Na orosce, Záhumienky, Hloziny, Lúčky, Púštiny, Šibenský hrún, Vršok, Prvy Hon, Druhá lúka, Na Sačurovskom, Prúty, Rady, Breziny, Konopianky, Smriečky, Siance, Lomnica, Hájik, Lesík, Konopianky, Horné záhumnie, Pod polovicami, Pastvisko, Pustina, Parlagy, Dubina nad baňou, Stredné, Moľva, Konopianky, Za pot"čkom, Záhumienky, Na červenej ceste, Pod šibeničkami, Tŕnište, Terecky, Kablikoše, Ortáše

Miesto, Východoslovenská rovina:, 9 z 17

Drieňovec, Komárovské, Kouce, Pasienky, Baľoška, Koncové, Dolné záhumnie, Húšťavky, Klíčovce, Pasca, Kaky, Na hrune, Pastovník, Vrbiny, Farmovo, Kaštielske lúky, Brežné, Brehy, Briežtek, Na panské, Grúne, Krivuľa, Polianka, Krinicovo, Velika, Koncové, Konča Bratlin, Medzi cestami, Zadné lúky, Horná lúka, Senderova debra, Jarky, Cintorínske, Na hrune, Korelovo, Rybničné, Žedene, Pod majerom, Hôrky, Okrajky, Klenovčík, Záhumienky, Dubina, Ostročky, Na doline, Pramený vrch, Mokraď, Malý les, Dlhé zeme, Tretia lúka, Iliašovo, Čierna voda, Drienovec, Záhradky, Komárov, Vrbiny, Ung, Plán, Konopnice, Planina

Miesto, Východoslovenská rovina:, 10 z 17

Mlynský grúň, Krátke, Ortaše, Pažiť, Hamre, Uhly, Vyšné Nemecké, Brezina, Krivá, Háj, Kratiny, Dlhé sklady, Vegešky, Nova parcelačka, Sekera, Medzikorytie, Za drieňovcom, Kaky, Za rybnickou dráhou, Potôčik, Pálinčie, Patajčino, Dubina, Medzi drahami, Na doline, Vajkovské, Za hradoviskom, Trakanský klin, Okolo studne, Jaklové, Člnkové, Vinice, Pažica, Čejma, Liget, Ladarove, Kamenná, Konopište, Pod dolinami, Dolné lúky, Sačurovský klin, Za hradoviskom, Maťovce, Biely piesok, Sredný hon, Kostolný rád, Lany, Lúky, Kanáše, Pod senderom, Na Bačku, Nechovo, Dubíky, Batkov, Vyšný zámer, Na hrunku, Topoľ, Semerka, Dlhé, Pastvisko

Miesto, Východoslovenská rovina:, 11 z 17

Biela hora, Breh, Záhumienky, Krajné lúky, Kolo jarku, Hákové jazero, Koniec lúk, Stredný hon, Pod bukovinou, Jaseňov, Chotarske, Mihanta, Pri Mastnej, Kamenný kút, Obecná lúka, Galová, Kočík, Za hrunom, Stredný dubík, Hrunky, Dlžiny, Urbárske, Močiar, Dolné lúky, Stredne, Vinohrady, Predné lúky, Hradová, Dzelnice, Lúky, Mitračská studňa, Poľana, Revišský kanál, Olšiny, Benkova, Bešanský les, Lopáre, Piesčiny, Horné lúky, Dlžiny, Les, Lotatný, Zahumienky II., Okrúhle, Ruské hnivy, Gangov, Salaška, Za potočkom, Tabla, Stavenec, Za močidlom, Osičie, Súhrady, Úboč, Lesík, Zaživný hon, K novej cest, Topoľa, Paseky, Krúteník

Miesto, Východoslovenská rovina:, 12 z 17

Pod horou, Kavorky, Vyšný dobík, Záluky, Jerna, Pastovník, Gatraviky, Tovik, Čierny laz, Pod Egrešom, Vyšné konopianky, Zadné lúky, Ostrovník, Dlhe nivy, Pod Tarnavou, Kolo Hajova, Okrúhle, Čičarovský les, Grunova, Bučina, Pňov, Paseka, Pod kútom, Čistiny, Brežky, Mokriny, Na hore, Vyšné Povrazy, Planá, Nová pastva, Táborisko, Ohrady, Stádlo, Tomčanka, Pažiť, Na rúbani, Hradeník, Konopianky, Kapustnice, Pod brezinou, Nad jarkom, Pánska tabla, Horný les, Ortáše, Banov, Šlouk, Ostredok, Šuňanský grúň, Jazerné, Sirmajky, Delnica, Viničky, Krivá, Zahumienky, Bendov laz, Klinište, Kráľov klín, Hrabov, Dodatky, Horné lúky

Miesto, Východoslovenská rovina:, 13 z 17

Šakadik, Na planach, Horný pasienok, Remetské lúky, Hrebeno, Olšianky, Kurací breh, Jalova, Na doline, Magazín, Mitračska studňa, Konopianky, Planá, Dolu koncom, Bridličné, Pažiť, Lazík, Pod lúčkami, Stredná, Rakataš, Hať, Berek, Pod hrunkom, Pod baňou, Zahumienky I., Pod plavom, Veľké pole, Záhumienky, Majer, Ortáše, Bankova, Obrazné, Čonkáš, Pod ovosníkom, Utove, Abráň, Dolné konopianky, Ihrište, Štefanov, Stredné rákosie, Nová lúka, Panské lesy, Kolo honka, Slatiny, Rovné, Ortáše, Čierna voda, Močiar, Plošňa, Dreviny, Lazište k jarku, Haj, Lazčíky, Peniažtek, Vápa, Komanice, Nad Lániskami, Jarčok, Močiar, Lúčka

Miesto, Východoslovenská rovina:, 14 z 17

Nižné Nemecké, Močiare, Gajdoš, Topoliny, Starý laz, Durany, Záhumienky, Pod kamennou studňou, Mogoš, Široké brázdy, Kvašná studňa, Pasienky, Dlhé, Jarky, Žihlavník, Nižné záhumienky, Jazero, Víťaz, Hačiší les, Starý Hrabov, Lúky, Egrés, Studnička, Tri Korcovky, Pasienkové, Hlinisko, Konopiská, Podarky, Pusté, Líščia diera, Panský les, Hony pri Vraniku, Za jarkom, Prameň, Trnava, Durianky, Blatco, Diely, Šíp, Od zavadského chotára, Na Majeri, Horúce, Pod Jaseňovom, Ulice, Dolinaš, Medzi hôrkami, Čierna, Záhumienky, Pridatky, Veľký Benčík, Psare, Sironka, Horné lúky, Pastviska, Dolné lúky, Kolovo, Topoľnica, Hideška, Bacovna, Lúčny výhon dva korce

Miesto, Východoslovenská rovina:, 15 z 17

Dubina, Veľký les, Dĺžiny, Kosienky, Pod ovosniskom, Vyšný hon, Pažitište, Záhumienky východné, Pod záhradami, Stredný hon, Dlhé zeme, Bašta, Za aľkou, Močiar, Fekišovo, Ružové, Vysoká majva, Hrachovisko, Vyše lazu, Horná lúka, Hore koncom, Diel, Pod jablonkami, Kokindavky, Šlóg, Klin, Biely jarok, Gočov, Krivy, Durianisko, Antolház, Marcinky, Včeláre, Paseky, Vyšné osudie, Kopec, Nižné rákosie, Krivé, Veterné, Pod Bajany, Lazničky, Agátový vrch, Na Ortu, Tably, Čertová, Remence, Fekišovský pešník, Čade, Dlhé zeme, Lopaty, Dlhé nohy, Hruščiny, Studničné, Noviny- močare, Klinak, Pod brezou, U Paškove, Pri kľačanskej ceste, Dlhé, Veľké dlhé

Miesto, Východoslovenská rovina:, 16 z 17

Potočok, Krížne, Pod Dubinou, Háj, Kamene, Moľva, Dlhé konopianky, Hačiši, Bystric lúka, Mokčia lávka, Hrádza, Rybník, Hrabinky, Šibeničný vŕšok, Trhovisko, Hnojnica, Husacie močidlo, Za pažiťou, Ričiov, Za riekou, Vyhliadka, Dolina, Perečinské pole, Za bykáčom, Šíp, Kapustníky, Valy, Stredné konopianky, Olšina, Breziny, Polovice, Rybník, Lapina, Panský les, Za hrunom, Katastre nize hradskej, Breziny, Vyšné Konopnice, Veterníky, Vyšný močiar, Niže hradskej, Jarkove, Nižný dubík, Na ortáši, Ciganske, Veľké lúky, Olšiny, Nižná širiava, Záhumienky západné, Stavík, Hradisko, Krivuľa, Mazarov kút, Na tehelni, Predná rafajka, Náklo, Hačiší lúka, Húština, Pacisky zadné, Benišrad

Miesto, Východoslovenská rovina:, 17 z 17

Pacisky stredné, Dolná tabla, Duša, Pisková, Jasenisko, Sejkovský kút, Kýpeť, Div z hrada, Viničky, Finčické, Predná sakalka, Koroškonské, Pažiť, Pod lesom, Kúty, Krivula, Svetláková, Hrachov, Burina, Pri cigánoch, Vyšná širiava, Dolný hon, Topoľové, Blatá i panské polia, Prošanky, Hradské, Zverník, Hlinisko, Urbárske záhrady, Cintorinske, Vápeniky, Pod Kyjovom, Oľšinky, Nižné osudie, Pod Topoliny, Zahumienky, Dolu koncom, Riava, Pod lesom, Rajcianka

Podobné, Východoslovenská rovina:

3137x turistika, 2903x miesto, 120x strom, 33x turistické informácie, 17x chranený strom, 14x prístrešok, altánok, 11x orientačný bod, 10x studňa, 7x ohnisko, 6x poľovnícky posed, 5x orientačná mapa, 4x miesto na piknik, 3x komín, 2x atrakcia, 2x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Východoslovenská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://vychodoslovenska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.