Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Východoslovenská rovina » turistika » miesto

Miesto, Východoslovenská rovina

Miesto v Východoslovenská rovina

V Východoslovenská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Východoslovenská rovina:, 1 z 17

Funduše, Záhumienky, Pastovník, Zemplínska Široka, Pod záhradami, sv. Michal, Na Pavlovskom chotári, osada Ortov, Briežky, Zápotockého, Blatné Revištia, Záhumienky, Močidlá, Halašto, Sídlisko Lúčna, Kyjov, Za Kyjovom, Malý Rakytovec, Na prievoze, Beša nad Latoricou, Kamene, Široký, Kucany, Jákov klin, Dlúha zem, Panská tabla, Koravcina, Čabinova lúka, Vinice, Pod dolami, Vavrinec, Zátonka, Hurki, Pod Dušou ll., Malé pole, Stretavka, Rydziny, Záhumienky, Lučkovce, Pod Trsteníkom, Medveď, Kamen, Kapustianky, Hadadurky, Laškovský dvor, V kapustiankach, Stredný zamer, Záhumienky, Sídlisko II, Záhumienky, Sokola, Myslina, Bukovina, Čemerné, Kriničky, Angi-mlyn, Véč, Fodorova hať, Topolinky, Dlhé

Miesto, Východoslovenská rovina:, 2 z 17

Beržeň, Strielky, Pod Vyšovom, Dúbravy, Na konci lazov, Strilka, Priekopy-Zvoničky, Konopianky, Široké, Dubinky, Kováčovo, Šibeňou, Zálesy, Mikše, Farský les, Medzi riečie, Pod dedinou, Kažitov, Nad úžľabinou, Konopianky, Dolné lúky, Šandorovo, Kopček, Kopanisko, Lúčne pole, Horné lúky, Nános, Za sopotom, Horné lúky, Kapaný járok, Kozia hora, Na Revickom, Horné lúky, Za zahradami, Kulč, Prohovo, Kropa, Omláš, Od lesnianskej, Manov dvorec, Povrazy, Na hŕbkoch, Hôrne hôrky, Nižné zachrasťovo, Na zadnych katastroch, Horné Lúky, Prídavky, Pastierske, Fajerváryho, Pod Čeriakom, Dielničky, Konopianky, Na kameni, Medzi tajbou, Pažiť, Za vodu, Medzi dráhami, Hrun, Les, Krúžik

Miesto, Východoslovenská rovina:, 3 z 17

Na kozáku, Za močiarom, Medzi dráhami, Batovec II., Fejarváryho, Sklady, Veľké pole, Zajgov, Úzke, Jesenovec, Vyšné zachrasťovo, Za železnicou, Kadlubcovo, Chrasť, Medzi jarkami, Nános, Kúty, Kolesárka, Štrkové, Osikový háj, Ortáš, Potôčky, Pri dvore, Kutovisko, Dolný lán, Lieskovce, Laborečky, Malé dÍžiny, Tably, Šipky, Dĺžavky, Diely, Niže ložínskej dráhy, Moľvanské lúky, DÍžiny, Dolné lúky, Šipy, Pšeničný hrb, Červený vrch, Drážka, Pod Udočom, Višenky, Stará lúka, Medzi kanálmi, Stredný les, Riedke, Liky, Čarnov, Melónik, Pod krivicou, Šíp, Dlhý ker, Kopec, Kamenná hora, Topoľany, Dolná lúka, Biednica, Fukpart, Záružie, Čierťaš

Miesto, Východoslovenská rovina:, 4 z 17

Na Lehotskom, Hrun, Veterné piesky, Rikytice, Chrásť, Medzi žľabinami, Nová lúka a tŕnie, Lacakovo, Stav, Kozáreň, Záhumienky, Lučica, Nižné lúky, Gazdovské lúky, U stredných honov, Bonišovský, Hliník, Stračok, Čierne blatá, Tabla, Na požiarisku, Kapustniky, Malomaše, Farské riadky, Komanica, Močiare, Pod močiarom, Lukavec, Jeseniky, Ružanky, Rikytice, Repiská, Lúčky, Chránené vinice, Nad záhradami, Batovec I., Dlžavky, Kamene, Slaný potok, Congov, Gologiňáš, Za Slaným potokom, Halaštov, Horové, Jeseníky, Lúky, Zajačky, Roskoš, Kamenčovate, Siroke, Piesky, Za brezinou, Dubina, Hrabiny, Stredný hon, Široké od pastviska, Pri ortášoch, Vegešky, Hať, Podzáhradie

Miesto, Východoslovenská rovina:, 5 z 17

Kliny, Bažantnica, Dielnice, Klíny, Pastovník, Predné diely, Rovinky, Obecný trávnik, Veľká čistina, Sedlo, Pod Jesenovcom, Konopianky, Havrančík, Vinica, Pláne, Grúne, Laščiky, Sačurovské, Lazčíky, Lúky, Hôrka, Kruhy, Príval, Mokriny, Od želiarskeho, Obecné lúčky, Nové konce, Hrunky, Medzi jarkami, Vrchoviny, Hony, Pri lazoch, Stredný les, Široké, Žiarovnica, Červený dvor, Pri železnici, Dielnica, Záhrady, Stará lúka, Povrazy, Tovik, Velika part, Zákľuky, Radostiny, Ladarové, Harangoš, Mertuchy, Hrnčiarske, Mlynica, Komárov, Ortáše, Nad hlbokou cestou, Piesčiny, Dolu koncom, Za vodou, Krátky, Dubina, Budonka, Bukovina

Miesto, Východoslovenská rovina:, 6 z 17

Topoliny, Záhumienky, Veľký les, Predná pláň, Tov, Za potôčkom, Kapustianky, Ortáš, Kopanec, Veľka tabla, Gejzov majer, Pod Iljašovým, Konopianky, Lomy, Potočné, Pod brezinami, Píla, Dubinky, Ciburovo, Záhumienky, Na Lomnici, Biela voda, Na majeri, Závodovka, Záhumienky, Piesčiny, Pri vechcovskej ceste, Kopčanka, Na povrazoch, Agátová, Čertez, Lúčky, Trebišovské, Remíz, Konečné, Horné lúky, Vyšný koniec, Lopaty, Pod Chrastom, Vnútorný les, Šnicirka, Dielnice, Nové pastvisko, Za Palinkom, Ortaš, Bačavy, Rúbane, Ladocz, Horenisko, Tably, Várdomb, Újfalušiho lúka, Krivica, Za mostom, Pod Stavom, Za oblasťou, Káko, Krivica, Panské lúky, Hnojisko

Miesto, Východoslovenská rovina:, 7 z 17

Dubiny, Pobrežné, Podlesie, Ladovec, Ferovo, Halaštov, Rovnay, Veľká lúka, Doliny, Lúky, Viničky, Záhumienky, Gašparova lúka, Široké Stredné, Vrch, Pod šibenicou, Stredný klin, Blatné, Úpaľ, Lúčky, Nová parcela, Cisárske, Nevického, Rudné, Privlaka, Les, Ortáše, Polovice, Lúky, Hrachovište, Nad senderovou debrou, Laz, Záhumienky, Za brázdu, Povrazy, Hájik, Lazy, Školské, Druhé diely, Dĺžiny, Tablová sihoť, Pasienok, Pod hlbokým, Sokolov, Poľské, Vagovské, Husák, Konopiská, Široká nad Lomami, Na dlhých, Pažiť, Biela hora, Žedene šikov, Pod majerom, Ostročky, Ortáše, Záhumienky, Baľoška, Siance, Mlynský grúň

Miesto, Východoslovenská rovina:, 8 z 17

Dubina nad baňou, Žedene, Studinky, Pustina, Dolné záhumnie, Kablikoše, Záhumienky, Mokriny, Pasca, Uhly, Mokraď, Hamre, Terecky, Údoč, Rady, Horná lúka, Stredné, Korelovo, Zahumnie, Vrbiny, Drieňovec, Cintorínske, Briežtek, Pod Brehy, Kaštielske lúky, Plán, Breziny, Na panské, Brehy, Konopnice, Lesík, Jarky, Krivá, Komárovské, Rybničné, Háj, Na orosce, Šihoť, Drienovec, Medzi cestami, Iliašovo, Viničky, Hájik, Komárov, Konopianky, Za pot"čkom, Jarkové, Pastviská, Vrbiny, Senderova debra, Prvy Hon, Pramený vrch, Dielnice, Ortaše, Dubina, Horné záhumnie, Dlhé, Nový les, Velika, Krivá dolina

Miesto, Východoslovenská rovina:, 9 z 17

Kolo moscička, Na hrune, Lúčky, Véčo, Planina, Hôrky, Dolina, Kaky, Pod polovicami, Na červenej ceste, Stredný hon, Ung, Polianka, Pod horou, Na doline, Malý les, Vršok, Kapustníky, Húšťavky, Záhradky, Vyšné Nemecké, Dodatky, Konopianky, Na Sačurovskom, Klíčovce, Okrajky, Púštiny, Grúne, Za vrbinami, Čierna voda, Háj, Druhá lúka, Klenovčík, Borsučia diera, Kouce, Prúty, Parlagy, Pod šibeničkami, Klanárka, Kapolna, Nickyné, Dlhé zeme, Bocianovce, Krátke, Smriečky, Koncové, Čonkáš, Kamenný kút, Pastvisko, Hloziny, Pasienky, Utove, Brezina, Farmovo, Lapoš rovina, Pažiť, Zadné lúky, Šibenský hrún, Na hrune, Brežné

Miesto, Východoslovenská rovina:, 10 z 17

Zadné zahumienky, Konopianky, Červený kameň, Záhumienky, Koncové, Pastovník, Tretia lúka, Lomnica, Tŕnište, Krivuľa, Konča Bratlin, Mlynisko, Tahyňa, Krinicovo, Moľva, Pastvisko, Kanáše, Medzi drahami, Dubíky, Kostolný rád, Kamenná, Trakanský klin, Nechovo, Vyšný zámer, Hákové jazero, Čejma, Na Bačku, Ladarove, Patajčino, Za rybnickou dráhou, Člnkové, Sekera, Dlhé sklady, Sačurovský klin, Dubina, Pod dolinami, Za drieňovcom, Sredný hon, Vajkovské, Nova parcelačka, Za hradoviskom, Na doline, Pažica, Pálinčie, Za hradoviskom, Kolo jarku, Okolo studne, Semerka, Konopište, Na hrunku, Pod senderom, Koniec lúk, Dlhé, Dolné lúky, Jaklové, Kaky, Lúky, Topoľ, Potôčik, Pastvisko

Miesto, Východoslovenská rovina:, 11 z 17

Maťovce, Lany, Liget, Medzikorytie, Batkov, Biely piesok, Kratiny, Breh, Vinice, Krajné lúky, K novej cest, Pod baňou, Galová, Dzelnice, Delnica, Pastovník, Čičarovský les, Revišský kanál, Banov, Okrúhle, Čonkáš, Za hrunom, Abráň, Vinohrady, Mitračská studňa, Rakataš, Šakadik, Pod ovosníkom, Ortáše, Majer, Kočík, Kavorky, Pod brezinou, Za močidlom, Na rúbani, Nová pastva, Veľké pole, Piesčiny, Bendov laz, Chotarske, Pod kútom, Stádlo, Gatraviky, Paseky, Úboč, Pánska tabla, Hrebeno, Tabla, Hrunky, Pňov, Šuňanský grúň, Mihanta, Obrazné, Čistiny, Tovik, Jaseňov, Lopáre, Predné lúky, Záluky, Ortáše

Miesto, Východoslovenská rovina:, 12 z 17

Klinište, Dlhe nivy, Stredne, Šlouk, Pažiť, Močiar, Grunova, Jazerné, Na doline, Urbárske, Pri Mastnej, Na planach, Benkova, Stavenec, Poľana, Dolné lúky, Obecná lúka, Dlžiny, Olšianky, Jalova, Kurací breh, Tomčanka, Nová lúka, Vyšný dobík, Brežky, Za potočkom, Horný pasienok, Pažiť, Pod lúčkami, Ostrovník, Dolu koncom, Kapustnice, Dodatky, Stredné rákosie, Zahumienky I., Táborisko, Nad jarkom, Olšiny, Kráľov klín, Kolo Hajova, Viničky, Vyšné Povrazy, Bridličné, Horné lúky, Okrúhle, Ihrište, Magazín, Zahumienky, Štefanov, Lúky, Hrabov, Konopianky, Ohrady, Pod plavom, Hať, Na hore, Paseka, Lesík, Bučina, Planá

Miesto, Východoslovenská rovina:, 13 z 17

Mitračska studňa, Topoľa, Gangov, Bankova, Cierny laz, Bešanský les, Dlžiny, Vyšné Povrazy, Pod Tarnavou, Krivá, Stredný dubík, Lotatný, Konopianky, Jerna, Ruské hnivy, Kolová hora, Horný les, Pod Egrešom, Vyšné konopianky, Krúteník, Záhumienky, Pod bukovinou, Remetské lúky, Zaživný hon, Dolné konopianky, Zahumienky II., Hradeník, Osičie, Les, Planá, Súhrady, Pod hrunkom, Zadné lúky, Lazík, Stredná, Salaška, Ostredok, Hradová, Berek, Sirmajky, Horné lúky, Mokriny, Horná lúka, Biely jarok, Kosienky, Na Majeri, Nižné Nemecké, Tably, Trnava, Pasienky, Durianisko, Močiar, Záhumienky, Hlinisko, Topoliny, Vyšný hon, Sironka, Pod kamennou studňou, Močiare, Dolinaš

Miesto, Východoslovenská rovina:, 14 z 17

Dlhé zeme, Ružové, Žihlavník, Dolné lúky, Široké brázdy, Dlhé konopianky, Lúčka, Noviny- močare, Nižné záhumienky, Pasienkové, Hore koncom, Stredný hon, Moľva, Diel, Nad Lániskami, Veľké dlhé, Fekišovský pešník, Kopec, Gajdoš, Čierna, Klinak, Tri Korcovky, Jarčok, Horúce, Ulice, Lazničky, Krížne, Pusté, Durany, Čade, Pod brezou, Hideška, Lúčny výhon dva korce, Durianky, Plošňa, Pažitište, Studničné, Líščia diera, Pod ovosniskom, Mokčia lávka, Vápa, Gočov, Psare, Peniažtek, Krivy, Rovné, Remence, Pod záhradami, Komanice, Kamene, Kvašná studňa, Studnička, Bystric lúka, Fekišovo, Dubina, Antolház, Včeláre, Čonkáš, Horné lúky, Nižné rákosie

Miesto, Východoslovenská rovina:, 15 z 17

Slatiny, Paseky, Krivé, Lopaty, Haj, Klin, Kolovo, Za jarkom, Panský les, Dlhé, Čertová, Veterné, Za aľkou, Na Ortu, Podarky, Topoľnica, Medzi hôrkami, Blatco, Kokindavky, U Paškove, Starý Hrabov, Šlóg, Mogoš, Marcinky, Jarky, Egrés, Potočok, Lazčíky, Dlhé nohy, Čierna voda, Pastviska, Starý laz, Ortáše, Bacovna, Dĺžiny, Diely, Veľký Benčík, Lazište k jarku, Dreviny, Hony pri Vraniku, Hačiší les, Trhovisko, Rybník, Víťaz, Hačiši, Hrádza, Močiar, Záhumienky východné, Pod jablonkami, Hrabinky, Háj, Lúky, Prameň, Pri kľačanskej ceste, Pod Bajany, Dlhé, Panské lesy, Od zavadského chotára, Vyše lazu, Vyšné osudie

Miesto, Východoslovenská rovina:, 16 z 17

Pod Dubinou, Veľký les, Záhumienky, Šíp, Vysoká majva, Bašta, Pridatky, Šibeničný vŕšok, Jazero, Hnojnica, Agátový vrch, Dlhé zeme, Močiar, Hruščiny, Konopiská, Pod Jaseňovom, Kolo honka, Hrachovisko, Mazarov kút, Dolu koncom, Valy, Pri cigánoch, Vyšný močiar, Krivuľa, Nižná širiava, Hradské, Dolina, Cintorinske, Nižné osudie, Viničky, Benišrad, Šíp, Husacie močidlo, Jarkove, Za hrunom, Ľadoveň, Finčické, Olšiny, Maľva, Vyšná širiava, Kapustníky, Pacisky predné, Predná sakalka, Div z hrada, Prošanky, Koroškonské, Perečinské pole, Sejkovský kút, Záhumienky západné, Pacisky stredné, Polovice, Lapina, Húština, Za pažiťou, Olšina, Kúty, Dolinka, Niže hradskej, Pod Kyjovom, Duša

Miesto, Východoslovenská rovina:, 17 z 17

Vyšné Konopnice, Patanovec, Stredné konopianky, Nižný dubík, Na tehelni, Svetláková, Oľšinky, Vápeniky, Dolný hon, Dolná tabla, Za cestou, Veľký les, Na Petrovskom, Veľká lúka, Rybníky, Jasenisko, Ričiov, Pod Topoliny, Hradisko, Za záhradou, Pod lesom, Burina, Urbárske záhrady, Predná rafajka, Breziny, Breziny, Pod lesom, Topoľové, Veľké lúky, Vyhliadka, Za riekou, Riava, Pod ďaľkovu, Pažiť, Tehliny, Náklo, Hlinisko, Ciganske, Malé dlhé, Prútie

Podobné, Východoslovenská rovina:

3133x turistika, 2924x miesto, 101x strom, 32x turistické informácie, 17x chranený strom, 12x prístrešok, altánok, 11x orientačný bod, 10x studňa, 7x ohnisko, 6x poľovnícky posed, 5x orientačná mapa, 4x miesto na piknik, 2x atrakcia, 1x vodárenská veža, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Východoslovenská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vychodoslovenska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.