Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Východoslovenská rovina » turistika » miesto

Miesto, Východoslovenská rovina

Miesto v Východoslovenská rovina

V Východoslovenská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Východoslovenská rovina:, 1 z 17

Funduše, Záhumienky, Zemplínska Široka, Pastovník, sv. Michal, Pod záhradami, Na Pavlovskom chotári, Briežky, Zápotockého, osada Ortov, Blatné Revištia, Záhumienky, Močidlá, Halašto, Sídlisko Lúčna, Za Kyjovom, Kyjov, Na prievoze, Malý Rakytovec, Beša nad Latoricou, Jákov klin, Široký, Vinice, Kucany, Zátonka, Dlúha zem, Panská tabla, Čabinova lúka, Pod dolami, Hurki, Koravcina, Pod Dušou ll., Vavrinec, Malé pole, Stretavka, Laškovský dvor, Lučkovce, Pod Trsteníkom, Kapustianky, Záhumienky, V kapustiankach, Medveď, Rydziny, Hadadurky, Kamen, Záhumienky, Stredný zamer, Záhumienky, Sídlisko II, Myslina, Bukovina, Sokola, Čemerné, Kriničky, Angi-mlyn, Véč, Fodorova hať, Beržeň, Kováčovo, Mikše

Miesto, Východoslovenská rovina:, 2 z 17

Topolinky, Pod Vyšovom, Dlhé, Dúbravy, Konopianky, Na konci lazov, Strielky, Široké, Priekopy-Zvoničky, Strilka, Dubinky, Zálesy, Farský les, Šibeňou, Omláš, Hôrne hôrky, Za zahradami, Kropa, Krúžik, Horné lúky, Kažitov, Kopček, Horné Lúky, Malé dÍžiny, Fukpart, Chrasť, Hrun, Nová lúka a tŕnie, Šíp, Pod krivicou, Na zadnych katastroch, Stredný les, Za močiarom, Potôčky, Kapaný járok, Les, Červený vrch, Pod Udočom, Ortáš, Konopianky, Šandorovo, Dolné lúky, Štrkové, Pod Čeriakom, Horné lúky, Melónik, Za sopotom, Topoľany, Zajgov, DÍžiny, Pšeničný hrb, Ružanky, Repiská, Stará lúka, Konopianky, Gologiňáš, Kopec, Nevického, Horenisko, Lazčíky

Miesto, Východoslovenská rovina:, 3 z 17

Lúky, Káko, Farské riadky, Hnojisko, Ortáše, Šipy, Panské lúky, Žedene šikov, Stará lúka, Grúne, Fejarváryho, Lúčky, Prohovo, Veľká čistina, Čarnov, Lúčky, Kamenčovate, Ladocz, Krivica, Dolné lúky, Tably, Za potôčkom, Pažiť, Rikytice, Lieskovce, Hrunky, Újfalušiho lúka, Konopiská, Konopianky, Biednica, Na hŕbkoch, Medzi dráhami, Potočné, Nad záhradami, Nové pastvisko, Veľký les, Mlynica, Hájik, Liky, Budonka, Rudné, Medzi riečie, Drážka, Na Revickom, Tovik, Gašparova lúka, Rovnay, Poľské, Komárov, Manov dvorec, Kolesárka, Siroke, Congov, Šipky, Podlesie, Dĺžavky, Dlžavky, Krivica, Bažantnica, Stredný klin

Miesto, Východoslovenská rovina:, 4 z 17

Várdomb, Za Palinkom, Mokriny, Za železnicou, Medzi dráhami, Pobrežné, Laščiky, Úpaľ, Pod dedinou, Vnútorný les, Pri lazoch, Rikytice, Za vodu, Dubina, Malomaše, Fajerváryho, Velika part, Kopčanka, Blatné, Jeseníky, Záhumienky, Mertuchy, Pažiť, Vrch, Kapustniky, Prídavky, Jeseniky, Zajačky, Na kameni, Konečné, Moľvanské lúky, Lúčky, Vagovské, Gazdovské lúky, Príval, Podzáhradie, Privlaka, Dĺžiny, Ladovec, Široké, Ortáš, Veľká lúka, Dielnice, Pasienky, Za pot"čkom, Dubina, Horné lúky, Slaný potok, Roskoš, Veľka tabla, Rovinky, Nános, Lomy, Dlhé, Batovec II., Tov, Na kozáku, Trebišovské, Komanica, Kozia hora

Miesto, Východoslovenská rovina:, 5 z 17

Veľké pole, Medzi kanálmi, Nový les, Sklady, Červený dvor, Dlhé zeme, Krinicovo, Nad úžľabinou, Úzke, Kablikoše, Véčo, Bocianovce, Vrbiny, Horné lúky, Jesenovec, Remíz, Medzi jarkami, Niže ložínskej dráhy, Hať, Pramený vrch, Konopnice, Čierne blatá, Od lesnianskej, Za Slaným potokom, Vyšné zachrasťovo, Za mostom, U stredných honov, Chrásť, Nižné lúky, Dolný lán, Pastvisko, Lučica, Bonišovský, Laborečky, Lacakovo, Ortáše, Vršok, Lesík, Kutovisko, Konopianky, Višenky, Krátke, Agátová, Pod močiarom, Nános, Rybničné, Kulč, Široká nad Lomami, Nickyné, Sokolov, Na panské, Medzi tajbou, Hrabiny, Žedene, Na Lehotskom, Medzi jarkami, Lúky, Močiare, Kozáreň, Velika

Miesto, Východoslovenská rovina:, 6 z 17

Údoč, Povrazy, Pri dvore, Kamene, Husák, Pastvisko, Hôrka, Pastierske, Mokraď, Na majeri, Stračok, Hrachovište, Hony, Háj, Kadlubcovo, Konča Bratlin, Pastovník, Lúky, Kúty, Stav, Dielničky, Osikový háj, Široké Stredné, Kopanisko, Bukovina, Záhumienky, Lúčne pole, Rady, Ung, Jarky, Hliník, Briežtek, Nižné zachrasťovo, Dlhý ker, Vyšný koniec, Prúty, Široké od pastviska, Dielnica, Kruhy, Hrun, Brežné, Záhumienky, Záhrady, Lúčky, Chránené vinice, Ciburovo, Medzi žľabinami, Ladarové, Pod Stavom, Vinica, Biela voda, Stredný hon, Hájik, Kaštielske lúky, Diely, Ortáše, Konopianky, Na požiarisku, Pasca, Na Lomnici

Miesto, Východoslovenská rovina:, 7 z 17

Pod Brehy, Záružie, Jarkové, Doliny, Šnicirka, Povrazy, Pod Iljašovým, Komárovské, Halaštov, Predné diely, Záhumienky, Závodovka, Pažiť, Viničky, Kliny, Halaštov, Čierťaš, Horné záhumnie, Dubina, Ferovo, Mokriny, Povrazy, Tŕnište, Nad senderovou debrou, Koncové, Hrnčiarske, Koncové, Vyšné Nemecké, Krátky, Predná pláň, Od želiarskeho, Stredné, Horové, Lopaty, Pri vechcovskej ceste, Za brezinou, Hamre, Klíny, Pod šibenicou, Vrchoviny, Školské, Kratiny, Žiarovnica, Veterné piesky, Okrajky, Tably, Klíčovce, Kamenná hora, Zadné zahumienky, Na doline, Polovice, Za oblasťou, Radostiny, Uhly, Brehy, Šihoť, Krivá dolina, Krivuľa, Riedke, Viničky

Miesto, Východoslovenská rovina:, 8 z 17

Nad hlbokou cestou, Rúbane, Na hrune, Na povrazoch, Lazy, Komárov, Tabla, Sačurovské, Parlagy, Pri ortášoch, Ortaš, Topoliny, Havrančík, Konopianky, Dolná lúka, Kapustníky, Kopanec, Cintorínske, Brezina, Dolné záhumnie, Laz, Batovec I., Dielnice, Stredný les, Zahumnie, Cisárske, Obecné lúčky, Polianka, Druhé diely, Lukavec, Pod Chrastom, Pustina, Pri železnici, Lúky, Planina, Pod majerom, Jerna, Stredný hon, Biela hora, Lomnica, Malý les, Plán, Pastvisko, Piesčiny, Iliašovo, Dubiny, Dolné lúky, Pasienok, Záhumienky, Zákľuky, Lany, Pastviská, Obecný trávnik, Záhumienky, Prvy Hon, Vyšný dobík, Pálinčie, Dubíky, Piesky, Za vrbinami

Miesto, Východoslovenská rovina:, 9 z 17

Vrbiny, Korelovo, Lesík, Nová parcela, Pod Jesenovcom, Studinky, Na Sačurovskom, Breh, Dlhé, Záhumienky, Maťovce, Mlynisko, Terecky, Druhá lúka, Obrazné, Kapustianky, Píla, Harangoš, Topoľ, Pod brezinami, Vegešky, Kostolný rád, Bačavy, Čertez, Záhumienky, Stredný dubík, Sedlo, Senderova debra, Jaklové, Za brázdu, Vajkovské, Lúky, Dolu koncom, Dubinky, Kouce, Potôčik, Pláne, Vinice, Na dlhých, Ortaše, Dubina nad baňou, Piesčiny, Pod hlbokým, Pod polovicami, Tretia lúka, Kamenná, Gejzov majer, Tablová sihoť, Člnkové, Nové konce, Dielnice, Horná lúka, Zadné lúky, Za vodou, Les, Stredné rákosie, Vyšný hon, Pánska tabla, Pod hrunkom, Žihlavník

Miesto, Východoslovenská rovina:, 10 z 17

Horná lúka, Bendov laz, Moľva, Za močidlom, Háj, Pod kamennou studňou, Záhumienky, Dubina, Rybník, Veľký Benčík, Hideška, Pod záhradami, Baľoška, Včeláre, Nižné rákosie, Potočok, Durany, Konopianky, Záhumienky, Šibenský hrún, Čade, Pri kľačanskej ceste, Drieňovec, Čierna voda, Kopec, Záhumienky, Hôrky, Kolo honka, Dlhé zeme, Nechovo, Za potočkom, Osičie, Ruské hnivy, Moľva, Horúce, Durianky, Podarky, Sačurovský klin, Ortáše, Dlhé zeme, Blatco, Jarčok, Medzikorytie, Stavenec, Lopáre, Durianisko, Záhumienky východné, Veľký les, Stredne, Horné lúky, Krivé, Kolová hora, Gatraviky, Na červenej ceste, Lazčíky, Fekišovo, Hákové jazero, Veterné, Hruščiny, Pňov

Miesto, Východoslovenská rovina:, 11 z 17

Pod brezinou, Nižné Nemecké, Pod kútom, Marcinky, Grunova, Fekišovský pešník, Biely piesok, Dodatky, Klanárka, Veľké pole, Záhradky, Pod lúčkami, Močiare, Diel, Hrunky, Vyšné osudie, Utove, Pod horou, Mlynský grúň, Kosienky, Za hradoviskom, Dolina, Krížne, Na Ortu, Za hradoviskom, Lopaty, Olšiny, Pod senderom, Líščia diera, Púštiny, Diely, Pridatky, Vyšné Povrazy, Farmovo, Červený kameň, Dolinaš, Klinište, Antolház, Lapoš rovina, Breziny, Hloziny, Zahumienky I., Konopiská, Húšťavky, Trhovisko, Šibeničný vŕšok, Zahumienky II., Šíp, Stádlo, Kapolna, Grúne, Stredný hon, Dlhé sklady, Na Bačku, Pod dolinami, Panský les, Na planach, Hlinisko, Vápa, Gangov

Miesto, Východoslovenská rovina:, 12 z 17

Dolné konopianky, Klinak, Na orosce, Pod šibeničkami, Peniažtek, Topoľnica, Konopianky, Studničné, Čonkáš, Medzi cestami, Ladarove, Dlhe nivy, Kamenný kút, Na doline, Noviny- močare, Kolo moscička, Vyšné Povrazy, Široké brázdy, Ostročky, Mokčia lávka, Kaky, Revišský kanál, Semerka, Ohrady, Dĺžiny, Remence, Dolu koncom, Od zavadského chotára, Chotarske, Na rúbani, Dlhé, Panské lesy, Pod plavom, Lúčny výhon dva korce, Gajdoš, Hnojnica, Prameň, Ihrište, Smriečky, Kvašná studňa, Cierny laz, Krivá, Tahyňa, Čonkáš, Drienovec, Trakanský klin, Dolné lúky, Na hrune, Dlhé nohy, Borsučia diera, Klenovčík, Ortáše, Pastovník, Magazín, Lúčka, Siance, Studnička, Náklo, Ostredok, Slatiny

Miesto, Východoslovenská rovina:, 13 z 17

Topoliny, Mihanta, Jarky, Zahumienky, Lotatný, Háj, Berek, Nižná širiava, Močiar, Veľké dlhé, Sekera, Krivuľa, Kočík, Záluky, Delnica, Pri cigánoch, Kaky, Mitračska studňa, Piesčiny, Lazište k jarku, Mitračská studňa, Pacisky predné, Kapustníky, Pod ďaľkovu, Rybníky, Dolná tabla, Ostrovník, Bučina, Hradeník, Šuňanský grúň, Hradské, Bankova, Haj, Dzelnice, Za hrunom, Šlouk, Horný les, Sejkovský kút, Zadné lúky, Krivy, Lazík, Olšiny, K novej cest, Bacovna, Vápeniky, Dolinka, Pažiť, Patanovec, Jaseňov, Za bykáčom, Jazerné, Pod Egrešom, Vyše lazu, Niže hradskej, Banov, Maľva, Rakataš, Kapustnice, Vysoká majva, Viničky

Miesto, Východoslovenská rovina:, 14 z 17

Za hrunom, Abráň, Vinohrady, Liget, Bridličné, Predná rafajka, Pažica, Štefanov, Topoľa, Perečinské pole, Čonkáš, Pacisky stredné, Hradová, Bašta, Pod Tarnavou, Ortáše, Stredná, Čičarovský les, Pri Mastnej, Veľké lúky, Čierna voda, Čistiny, Okrúhle, Húština, Pažitište, Kanáše, Kráľov klín, Okolo studne, Na Petrovskom, Medzi drahami, Pastovník, Šakadik, Hať, Biely jarok, Vyšná širiava, Planá, Hrabov, Pod brezou, Močiar, Nová lúka, Dlžiny, Oľšinky, Pacisky zadné, Ričiov, Burina, Dolina, Táborisko, Vyšné konopianky, Olšianky, Ľadoveň, Krajné lúky, Urbárske, Breziny, Ulice, Pusté, Mazarov kút, Pod ovosníkom, Horný pasienok, Na ortáši, Husacie močidlo

Miesto, Východoslovenská rovina:, 15 z 17

Hačiši, Svetláková, Záhumienky západné, Finčické, Psare, Jalova, Predná sakalka, Súhrady, Kamene, Za drieňovcom, Vyšný močiar, Nižný dubík, Sredný hon, Obecná lúka, Hrachovisko, Koniec lúk, Les, Úboč, Veterníky, Bešanský les, Remetské lúky, Polovice, Koroškonské, Poľana, Tomčanka, Galová, Hrebeno, Pod Dubinou, Pod Kyjovom, Tovik, Hore koncom, Za záhradou, Nižné osudie, Krúteník, Hony pri Vraniku, Lúky, Konopianky, Na hore, Salaška, Dolný hon, Nova parcelačka, Pisková, Rovné, Kavorky, Brežky, Paseky, Kolo jarku, Za aľkou, Šíp, Na hrunku, Za cestou, Krivá, Sirmajky, Pažiť, Horné konopianky, Riava, Čejma, Bystric lúka, Stavík, Benkova

Miesto, Východoslovenská rovina:, 16 z 17

Paseka, Okrúhle, Na tehelni, Za rybnickou dráhou, Kurací breh, Rybník, Na doline, Batkov, Veľká lúka, Nižné záhumienky, Hačiší les, Zverník, Mokriny, Kolo Hajova, Dlžiny, Tably, Viničky, Konopište, Nová pastva, Vyšný zámer, Predné lúky, Kolovo, Patajčino, Planá, Veľký les, Pod baňou, Horné lúky, Nad jarkom, Močiar, Majer, Plošňa, Tehliny, Lúky, Katastre nize hradskej, Močiar, Pod Jaseňovom, Kuchársky chliev, Jarkove, Za vodou, Dubina, Nižný močiar, Dlhé, Duša, Čertová, Dreviny, Na pešníku, V rovni, Na Majeri, Mikločka, Zahumienky, Peterfijka, Dlhé zeme, Pod bukovinou, Briežce, Trnava, Kúty, Dodatky, Za vodou, Dolné lúky, Rušinec

Miesto, Východoslovenská rovina:, 17 z 17

Pod Topoliny, Zámocké, Lazničky, Pod jablonkami, Urbárske, Div z hrada, Starý Hrabov, Vyšné Konopnice, Agátový vrch, U Paškove, Topoľové, Hradisko, Hlinisko, Stredné konopianky, Za jarkom, Dolu koncom, Pastviska, Klin, Záhumienky, Jazero, Vyhliadka, Urbárske záhrady, Pod ovosniskom, Zaživný hon, Za riekou, Hrádza, Valy, Povrazy, Kýpeť, Tabla, Medzi hôrkami, Číza, Pasienkové, Rajcianka, Cintorinske, Sironka, Tri Korcovky, Malé dlhé, Paseky, Egrés

Podobné, Východoslovenská rovina:

3132x turistika, 2924x miesto, 101x strom, 31x turistické informácie, 17x chranený strom, 12x prístrešok, altánok, 11x orientačný bod, 10x studňa, 7x ohnisko, 6x poľovnícky posed, 5x orientačná mapa, 4x miesto na piknik, 2x atrakcia, 1x vodárenská veža, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Východoslovenská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vychodoslovenska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.