Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Východoslovenská rovina » turistika » miesto

Miesto, Východoslovenská rovina

Miesto v Východoslovenská rovina

V Východoslovenská rovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Východoslovenská rovina:, 1 z 17

Funduše, Záhumienky, Pastovník, Zemplínska Široka, sv. Michal, Pod záhradami, Na Pavlovskom chotári, Briežky, osada Ortov, Zápotockého, Blatné Revištia, Záhumienky, Močidlá, Sídlisko Lúčna, Halašto, Kyjov, Za Kyjovom, Na prievoze, Malý Rakytovec, Beša nad Latoricou, Jákov klin, Široký, Kamene, Kucany, Vinice, Dlúha zem, Zátonka, Panská tabla, Hurki, Vavrinec, Pod Dušou ll., Koravcina, Čabinova lúka, Pod dolami, Malé pole, Stretavka, Lučkovce, Záhumienky, Kapustianky, Medveď, Rydziny, V kapustiankach, Pod Trsteníkom, Laškovský dvor, Hadadurky, Kamen, Stredný zamer, Záhumienky, Záhumienky, Sídlisko II, Čemerné, Bukovina, Myslina, Sokola, Kriničky, Angi-mlyn, Véč, Fodorova hať, Kováčovo, Beržeň

Miesto, Východoslovenská rovina:, 2 z 17

Mikše, Strilka, Dúbravy, Strielky, Široké, Na konci lazov, Pod Vyšovom, Konopianky, Topolinky, Priekopy-Zvoničky, Dlhé, Farský les, Zálesy, Dubinky, Šibeňou, Fukpart, Horné lúky, Ružanky, Pšeničný hrb, Červený vrch, Konopianky, Kopček, Stredný les, Kažitov, Pod Čeriakom, Chrasť, Kopec, Krúžik, Pod krivicou, Zajgov, Konopianky, Kropa, Nová lúka a tŕnie, Štrkové, Za zahradami, Hôrne hôrky, Horné Lúky, DÍžiny, Ortáš, Potôčky, Kapaný járok, Malé dÍžiny, Omláš, Topoľany, Horné lúky, Na zadnych katastroch, Melónik, Dolné lúky, Za sopotom, Šíp, Hrun, Za močiarom, Les, Šandorovo, Gologiňáš, Pod Udočom, Stará lúka, Repiská, Vagovské, Šipy

Miesto, Východoslovenská rovina:, 3 z 17

Gazdovské lúky, Rikytice, Široké, Lúky, Žedene šikov, Budonka, Lúčky, Gašparova lúka, Prohovo, Pažiť, Za vodu, Rikytice, Medzi riečie, Lúčky, Krivica, Veľký les, Kopčanka, Mlynica, Mokriny, Tovik, Medzi dráhami, Bažantnica, Hájik, Biednica, Jeseníky, Veľká čistina, Újfalušiho lúka, Congov, Mertuchy, Pobrežné, Moľvanské lúky, Na kameni, Komárov, Pažiť, Čarnov, Nevického, Fejarváryho, Medzi dráhami, Privlaka, Dlžavky, Ladocz, Potočné, Fajerváryho, Tably, Konopiská, Nad záhradami, Krivica, Konopianky, Vrch, Podlesie, Velika part, Grúne, Vnútorný les, Záhumienky, Za potôčkom, Rudné, Veľká lúka, Kolesárka, Rovnay, Poľské

Miesto, Východoslovenská rovina:, 4 z 17

Ortáš, Nové pastvisko, Prídavky, Stredný klin, Ladovec, Horenisko, Ortáše, Farské riadky, Hrunky, Podzáhradie, Dolné lúky, Dĺžiny, Zajačky, Za Palinkom, Na hŕbkoch, Siroke, Panské lúky, Malomaše, Laščiky, Úpaľ, Lazčíky, Dielnice, Manov dvorec, Lieskovce, Lúčky, Várdomb, Šipky, Blatné, Na Revickom, Kamenčovate, Dĺžavky, Pod dedinou, Drážka, Liky, Jeseniky, Za železnicou, Konečné, Káko, Dubina, Príval, Stará lúka, Kapustniky, Hnojisko, Pri lazoch, Široká nad Lomami, Za pot"čkom, Laborečky, Rady, Prúty, Konča Bratlin, Žedene, Husák, Rybničné, Hliník, Medzi kanálmi, Nános, Ung, Niže ložínskej dráhy, Stav, Na majeri

Miesto, Východoslovenská rovina:, 5 z 17

Lučica, Ortáše, Agátová, Za Slaným potokom, Vršok, Lúčne pole, Nános, Pri dvore, Slaný potok, Sokolov, Lomy, Jesenovec, Lacakovo, Bonišovský, Široké od pastviska, Medzi jarkami, Kruhy, Velika, Háj, Osikový háj, Bocianovce, Tov, Batovec II., Nový les, Za mostom, Konopnice, Vyšné zachrasťovo, Krátke, Višenky, Roskoš, Údoč, Kadlubcovo, Hrabiny, Kopanisko, Vyšný koniec, Vrbiny, Hať, Kozia hora, Briežtek, Na panské, Čierne blatá, Véčo, Jarky, Bukovina, Záhumienky, Dolný lán, Komanica, Kozáreň, Hôrka, Hony, Dielnica, Horné lúky, Hrachovište, Hrun, Pastovník, Pod močiarom, Horné lúky, Nižné lúky, Na kozáku, Na Lehotskom

Miesto, Východoslovenská rovina:, 6 z 17

Dlhý ker, Povrazy, Medzi tajbou, Pramený vrch, Dlhé, Červený dvor, Úzke, Lúky, Dielničky, Od lesnianskej, Veľké pole, Sklady, Remíz, Lúky, Nad úžľabinou, Medzi jarkami, Kablikoše, Močiare, Nickyné, Nižné zachrasťovo, Stračok, U stredných honov, Široké Stredné, Dlhé zeme, Kutovisko, Trebišovské, Kamene, Dubina, Veľka tabla, Pastierske, Pastvisko, Kúty, Krinicovo, Lesík, Mokraď, Pasienky, Konopianky, Pastvisko, Chrásť, Rovinky, Kulč, Kapustníky, Pri železnici, Rúbane, Stredný les, Brežné, Šihoť, Za oblasťou, Cisárske, Halaštov, Kopanec, Pažiť, Kaštielske lúky, Druhé diely, Riedke, Na povrazoch, Pri vechcovskej ceste, Vrchoviny, Ortaš, Jarkové

Miesto, Východoslovenská rovina:, 7 z 17

Komárov, Vyšné Nemecké, Havrančík, Pod majerom, Pasca, Záružie, Klíčovce, Obecné lúčky, Nad hlbokou cestou, Horné záhumnie, Záhrady, Klíny, Krátky, Záhumienky, Doliny, Dolné záhumnie, Krivá dolina, Uhly, Šnicirka, Za brezinou, Horové, Brehy, Ladarové, Krivuľa, Polianka, Kratiny, Ortáše, Pod Stavom, Od želiarskeho, Cintorínske, Sačurovské, Okrajky, Stredné, Biela voda, Konopianky, Povrazy, Na Lomnici, Komárovské, Na hrune, Záhumienky, Nad senderovou debrou, Lopaty, Pri ortášoch, Na požiarisku, Medzi žľabinami, Viničky, Koncové, Planina, Lúčky, Ferovo, Lazy, Pustina, Hamre, Zadné zahumienky, Hájik, Hrnčiarske, Diely, Vinica, Predná pláň, Čierťaš

Miesto, Východoslovenská rovina:, 8 z 17

Na doline, Dubina, Veterné piesky, Povrazy, Lúky, Tŕnište, Pod Iljašovým, Polovice, Ciburovo, Kliny, Dielnice, Halaštov, Mokriny, Dolná lúka, Chránené vinice, Pod Brehy, Zahumnie, Viničky, Stredný hon, Koncové, Konopianky, Laz, Predné diely, Radostiny, Topoliny, Kamenná hora, Brezina, Batovec I., Pod šibenicou, Lukavec, Parlagy, Závodovka, Tabla, Žiarovnica, Pod Chrastom, Školské, Tably, Lúky, Tretia lúka, Horná lúka, Dubiny, Dolné lúky, Lany, Zákľuky, Nové konce, Pastviská, Píla, Piesčiny, Pod Jesenovcom, Kamenná, Dolu koncom, Na dlhých, Mlynisko, Potôčik, Dubina nad baňou, Za brázdu, Senderova debra, Záhumienky, Lesík, Jerna

Miesto, Východoslovenská rovina:, 9 z 17

Záhumienky, Piesky, Iliašovo, Pod brezinami, Zadné lúky, Obrazné, Plán, Stredné rákosie, Sedlo, Gejzov majer, Piesčiny, Ortaše, Druhá lúka, Člnkové, Kouce, Breh, Čertez, Topoľ, Vyšný dobík, Nová parcela, Pláne, Tablová sihoť, Pod hlbokým, Vinice, Kapustianky, Prvy Hon, Stredný dubík, Za vrbinami, Harangoš, Biela hora, Za vodou, Lomnica, Studinky, Terecky, Korelovo, Pastvisko, Pálinčie, Pasienok, Malý les, Dubíky, Jaklové, Záhumienky, Vegešky, Bačavy, Vajkovské, Dielnice, Maťovce, Obecný trávnik, Kostolný rád, Les, Záhumienky, Stredný hon, Dlhé, Dubinky, Pod polovicami, Na Sačurovskom, Vrbiny, Kaky, Durianisko, Dlhé

Miesto, Východoslovenská rovina:, 10 z 17

Šíp, Magazín, Pod hrunkom, Diel, Siance, Antolház, Pánska tabla, Gatraviky, Pod kútom, Konopianky, Červený kameň, Konopiská, Kamenný kút, Záhumienky, Ostročky, Pod brezinou, Pod lúčkami, Pod plavom, Durianky, Osičie, Klinište, Nižné Nemecké, Pod záhradami, Klanárka, Hideška, Baľoška, Jarčok, Pastovník, Za hradoviskom, Sačurovský klin, Pridatky, Horúce, Studničné, Na hrune, Diely, Semerka, Potočok, Drienovec, Záhradky, Drieňovec, Biely piesok, Púštiny, Lapoš rovina, Kapolna, Dlhé zeme, Kosienky, Pri kľačanskej ceste, Rybník, Prameň, Klenovčík, Breziny, Na orosce, Dlhé zeme, Medzi cestami, Stádlo, Borsučia diera, Kolo honka, Včeláre, Utove, Peniažtek

Miesto, Východoslovenská rovina:, 11 z 17

Fekišovský pešník, Lopáre, Stredný hon, Gangov, Bendov laz, Dolu koncom, Líščia diera, Dolné konopianky, Za potočkom, Nižné rákosie, Podarky, Pod horou, Dubina, Dĺžiny, Ortáše, Medzikorytie, Kopec, Chotarske, Moľva, Močiare, Grunova, Pod senderom, Za močidlom, Dolinaš, Hnojnica, Hruščiny, Na planach, Veterné, Hloziny, Mlynský grúň, Krivé, Smriečky, Panské lesy, Krivá, Na rúbani, Gajdoš, Hrunky, Stavenec, Dlhé nohy, Kvašná studňa, Farmovo, Panský les, Noviny- močare, Vyšný hon, Krížne, Ihrište, Dodatky, Záhumienky východné, Mokčia lávka, Dlhé sklady, Horná lúka, Olšiny, Pod šibeničkami, Háj, Lúčny výhon dva korce, Stredne, Vyšné osudie, Čierna voda, Blatco, Veľké pole

Miesto, Východoslovenská rovina:, 12 z 17

Cierny laz, Za hradoviskom, Záhumienky, Hôrky, Klinak, Kolová hora, Trakanský klin, Nechovo, Horné lúky, Zahumienky I., Revišský kanál, Tahyňa, Na červenej ceste, Dolina, Remence, Vápa, Veľký les, Žihlavník, Pňov, Trhovisko, Durany, Hlinisko, Ohrady, Lazčíky, Na Ortu, Moľva, Pod dolinami, Vyšné Povrazy, Čade, Marcinky, Ladarove, Fekišovo, Veľký Benčík, Vyšné Povrazy, Húšťavky, Čonkáš, Ortáše, Čonkáš, Pod kamennou studňou, Dolné lúky, Dlhe nivy, Kolo moscička, Zahumienky II., Grúne, Šibenský hrún, Lúčka, Topoľnica, Konopianky, Široké brázdy, Záhumienky, Ruské hnivy, Na Bačku, Na doline, Lopaty, Šibeničný vŕšok, Hákové jazero, Od zavadského chotára, Studnička, Veľké dlhé, Bašta

Miesto, Východoslovenská rovina:, 13 z 17

Šíp, Na hrunku, Lúky, Za drieňovcom, Dolina, Nižné záhumienky, Pažiť, Vyšné konopianky, Krivuľa, Sredný hon, Veľká lúka, Húština, Vápeniky, Pacisky stredné, Hrabov, Hačiší les, Mazarov kút, Olšiny, Salaška, Veľké lúky, Koniec lúk, Benkova, Mitračska studňa, Za záhradou, Veterníky, Rybník, Dolinka, Finčické, Táborisko, Náklo, Patanovec, Kaky, Nová lúka, Horný pasienok, Hony pri Vraniku, Paseky, Pod Kyjovom, Psare, Berek, Patajčino, Abráň, Svetláková, Viničky, Za cestou, Lazík, Planá, Krivá, Polovice, Na Petrovskom, Na doline, Krajné lúky, Vyše lazu, Za rybnickou dráhou, Olšianky, Biely jarok, Pisková, Nova parcelačka, Ortáše, Záhumienky západné, Dlžiny

Miesto, Východoslovenská rovina:, 14 z 17

Záluky, Poľana, Hať, Horné konopianky, Hrebeno, Bystric lúka, Vysoká majva, Delnica, Haj, Ostrovník, Mitračská studňa, Jarky, Pod Egrešom, Bešanský les, Predná sakalka, Niže hradskej, Za bykáčom, Kráľov klín, Pusté, Pažitište, Bacovna, Veľký les, Dolná tabla, Ričiov, Predné lúky, Pažica, Liget, Remetské lúky, Hradeník, Paseka, Pod Dubinou, Dzelnice, Majer, Kolo jarku, Hradské, Predná rafajka, Čičarovský les, Čejma, Za hrunom, Čistiny, Zahumienky, Ulice, Stavík, Kolo Hajova, Jalova, Vyšný zámer, Háj, Bankova, Nižný dubík, Konopianky, Lotatný, Sejkovský kút, Rakataš, Na hore, Okrúhle, Topoliny, Štefanov, Hačiši, Ostredok, Zverník

Miesto, Východoslovenská rovina:, 15 z 17

Sirmajky, Husacie močidlo, Šakadik, Hradová, Močiar, Mokriny, Močiar, Pacisky predné, Brežky, Kanáše, Burina, Pri cigánoch, Rovné, Hrachovisko, Kurací breh, Topoľa, Jazerné, Súhrady, Pastovník, Šuňanský grúň, Kavorky, Na tehelni, Krúteník, Čierna voda, Pod brezou, Za hrunom, Pod ďaľkovu, Les, Oľšinky, Jaseňov, Tovik, Kapustníky, Pod Tarnavou, Pri Mastnej, Vyšný močiar, Na ortáši, Nová pastva, Okrúhle, Tomčanka, Hore koncom, Obecná lúka, Medzi drahami, Banov, Kočík, Mihanta, Krivy, Breziny, Dolný hon, K novej cest, Rybníky, Batkov, Urbárske, Nižné osudie, Pod baňou, Ľadoveň, Slatiny, Pažiť, Vyšná širiava, Piesčiny, Planá

Miesto, Východoslovenská rovina:, 16 z 17

Horný les, Konopište, Pod ovosníkom, Horné lúky, Nižná širiava, Okolo studne, Sekera, Nad jarkom, Perečinské pole, Stredná, Úboč, Maľva, Šlouk, Dlžiny, Galová, Koroškonské, Riava, Vinohrady, Pacisky zadné, Lazište k jarku, Kapustnice, Za aľkou, Čonkáš, Kamene, Tably, Močiar, Kolovo, Bučina, Bridličné, Viničky, Zadné lúky, Hradisko, Jazero, Duša, Pod ovosniskom, Nižný močiar, Valy, Lapina, Pod dubami, Tehliny, Záhumienky, Kratiny, Medzi hôrkami, Zahumienky, Na Majeri, Kuchársky chliev, Za vodou, Farské jazero, Dlhé, Dlhé konopianky, Kokindavky, Mogoš, Vyhliadka, Ciganske, Za pažiťou, Karas, Sironka, Pasienkové, Paseky, Pasienky

Miesto, Východoslovenská rovina:, 17 z 17

Div z hrada, Topoľové, Pod Jaseňovom, Stredné konopianky, Za riekou, Hlinisko, Kýpeť, Pod stavíkom, Komanice, Zaživný hon, Dodatky, Kúty, Dolu koncom, Egrés, Pažiť, Urbárske, Pastviska, Peterfijka, Za vodou, Dubina, Zámocké, Urbárske záhrady, Pod lesom, Agátový vrch, Pri Čongove, Hrabinky, Mikločka, Spálenište, Vyšné Konopnice, Pod bukovinou, Za jarkom, Dlhé zeme, Hačiší lúka, Lúky, U Paškove, Dolné lúky, Cintorinske, Trnava, Hrachov, Briežce

Podobné, Východoslovenská rovina:

3133x turistika, 2925x miesto, 101x strom, 31x turistické informácie, 17x chranený strom, 12x prístrešok, altánok, 11x orientačný bod, 10x studňa, 7x ohnisko, 6x poľovnícky posed, 5x orientačná mapa, 4x miesto na piknik, 2x atrakcia, 1x vodárenská veža, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Východoslovenská rovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vychodoslovenska-rovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.